Άν είναι τεχνολογίας συμπύκνωσης καυσαερίων, εκμεταλεύεται δηλαδή τη λανθάνουσα θερμότητα τους, μπορεί.