Αφησε την θερμοκρασία στους 20 βαθμούς 24/7 και παίξε με την καμπύλη αντιστάθμισης ώστε η α/θ να λειτουργεί περισσότερες ώρες.