Άν η εγκατάσταση είναι σωστή, εγκαταστήστε ηλιακό τριπλής.
Τώρα το κόστος παραγωγής ζνχ, εξαρτάται απο πολλά και πρώτα απο το άν ο λέβητας είναι ζεστός ή άν θα τον ξεκινάτε μόνο εσείς και μόνο για...