Αποστολή σελίδας σε φίλο

Θέμα: Από a/c σε αντλία θερμότητας ή φυσικό αέριο -> έχει λογική;

Το μήνυμα σας

Τι τα κάνει οσα δεν φτάνει η αλεπού;