Καλημέρα, μήπως έχει κανεις καμία ιδέα περί ενιαίας διαχειρισης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστέσεων μέσω του ΚΝΧ training. Διοργανώνουν κάποια σεμινάρια και το σκέφτομαι..