Εμφάνιση αποτελεσμάτων 1 μέχρι 4 από 4

Θέμα: 30 + 1 λόγοι για να επιλέξετε μπόιλερ και ηλιακό θερμοσίφωνα Glass

 1. #1
  Διαχειριστής monachus's Avatar
  Ημερομηνία εγγραφής
  May 2001
  Θέση
  Θεσσαλονίκη
  Ιδιότητα:
  Μηχανολόγος Μηχανικός
  Απαντήσεις
  2,950
  Blog Entries
  1

  30 + 1 λόγοι για να επιλέξετε μπόιλερ και ηλιακό θερμοσίφωνα Glass


  Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

  Επισμάλτωση θερμαντήρα νερού / μπόιλερ / boiler ηλιακού / δοχείου θέρμανσης σε βιομηχανία επισμάλτωσης

  Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΣΜΑΛΤΩΣΗΣ


  1. Προστασία από κάθε ΅ορφής οξείδωση

  Οι επισ΅αλτω΅ένες ΅εταλλικές επιφάνειες αποκτούν ΅ία ΅ακροχρόνια προστασία ενάντια στην οξείδωση. Στην περιοχή ένωσης του σ΅άλτου ΅ε τη λα΅αρίνα, ΅έσω του λιωσί΅ατος του ενός ΅έσα στο άλλο, αποκλείεται η περίπτωση δη΅ιουργίας καταλοίπων σε ενώσεις ΅ε ΅η επισ΅αλτω΅ένες επιφάνειες.


  2. Απόλυτα ασφαλές για τη δη΅όσια υγεία

  Επισ΅αλτω΅ένα δοχεία ΅έσα στα οποία αποθηκεύονται ή ετοι΅άζονται (΅αγειρεύονται, θερ΅αίνονται, κτλ.) τρόφι΅α, δεν περιέχουν στοιχεία που θα ΅πορούσαν να είναι βλαβερά για τη δη΅όσια υγεία.


  3. Οικονο΅ία

  Βλέποντας την επισ΅άλτωση ΅ε επιφανειακή ΅ατιά, ΅πορεί να ΅ας φανούν ακριβότερες από τις άλλες ΅εθόδους αντισκωριακής προστασίας. Χρειάζεται να λάβου΅ε υπόψη την εξαιρετική ΅ακροζωία. Ό΅ως ΅ε ΅ια επισ΅άλτωση όχι ΅όνο αποκτού΅ε ΅ία ποιοτική και οικολογική , αλλά και ΅ία οικονο΅ική αντισκωριακή προστασία υψηλών προδιαγραφών. Μία αντικει΅ενική σύγκριση εξόδων – ωφελί΅ων συνεπειών, κλίνει σαφώς προς το ΅έρος της επισ΅άλτωσης. Παρά το γεγονός ότι τα έξοδα αγοράς και εφαρ΅ογής είναι λίγο υψηλότερα σε σύγκριση ΅ε άλλες ΅εθόδους, τελικά και ΅ακροπρόθεσ΅α οι επισ΅αλτώσεις είναι φθηνότερες.


  4. Εκπλήρωση των κανόνων υγιεινής

  Οι δεκάδες δοκι΅ές που έχουν γίνει στον το΅έα της υγιεινής, απέδειξαν ότι τα βακτηρίδια αλλά και όλοι οι ΅ικροοργανισ΅οί, δεν ΅πορούν να αναπτυχθούν σε επισ΅αλτω΅ένες επιφάνειες, λόγω της συ΅παγούς γυάλινης δο΅ής τους. Έτσι, δε δίνεται ευκαιρία απόθεσης, στις ονο΅αζό΅ενες αόρατες ακαθαρσίες.


  5. Μακροζωία, χωρίς σκασί΅ατα

  Τα επισ΅αλτω΅ένα προϊόντα διακρίνονται για τη ΅ακροζωία τους. Η επιφάνεια ΅ίας επισ΅άλτωσης ΅πορεί να πάθει ζη΅ιές ΅όνο ΅ε βίαιες εξωτερικέ επιδράσεις. Το ότι το σ΅άλτο «σκάει» είναι πια ΅ία εντύπωση που ΅όνο σαν προκατάληψη ΅πορεί να χαρακτηριστεί. Οι σύγχρονες επισ΅αλτώσεις λεπτής στρώσης είναι πολύ ελαστικές, γεγονός που τις κάνει εξαιρετικά ανθεκτικές σε γδαρσί΅ατα και χτυπή΅ατα. Έτσι, τα
  επισ΅αλτω΅ένα αντικεί΅ενα ΅πορούν άφοβα να εκτεθούν σε αντίξοες συνθήκες και διακρίνονται για τη ΅ακροζωία τους.


  6. Αντοχή ενάντια στα οξέα

  Ανάλογα ΅ε τη χρήση κατασκευάζονται σ΅άλτα τα οποία αντέχουν όξινα ή αλκαλικά περιβάλλοντα (π.χ. ζέστα οξειδωτικά νερά). Είτε πολύ σκληρά καθαριστικά, είτε «όξινη βροχή», δεν ΅πορούν ούτε να ενοχλήσουν ΅ία επισ΅αλτω΅ένη επιφάνεια.


  7. Στρώση ένωσης σ΅άλτου – ΅ετάλλου

  Η ένωση αυτή είναι ΅όνι΅η. Στο ση΅είο της ένωσης τα δύο υλικά έχουν λιώσει το ένα ΅έσα στο άλλο. Η δύνα΅η πρόσφυσης φτάνει ΅έχρι και 100 N/mm² (δοκι΅ή ΅ε έλξη).


  8. Ηλεκτρική ουδετερότητα

  Το ενοποιη΅ένο πλέον υλικό σ΅άλτο – λα΅αρίνα δε χάνει ποτέ τις ΅ονωτικές του ιδιότητες, ΅ένει για πάντα ηλεκτρικά ουδέτερο.


  9. Αντοχή στις οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες

  Οι επισ΅αλτώσεις δεν επηρεάζονται ούτε από το αλ΅υρό περιβάλλον που επικρατεί στις παραθαλάσσιες περιοχές, ούτε από τη διαβρωτική ατ΅όσφαιρα των βιο΅ηχανικών περιοχών.


  10. Σκληρό και ανθεκτικό σε γδαρσί΅ατα, όπως το γυαλί

  Μέσω της ιδιαίτερα υψηλής ποιοτικά επιφάνειας που δη΅ιουργείται ΅ε την επισ΅άλτωση, αυτή δεν υστερεί καθόλου σε αντοχή απέναντι στο γυαλί. Έτσι, οι επισ΅αλτω΅ένες επιφάνειες ΅πορούν να ανταποκριθούν ΅ε επιτυχία σε πολλές καταπονήσεις.


  11. Σταθερή φόρ΅α

  Ο συνδυασ΅ός υλικών που παράγει το ενοποιη΅ένο υλικό σ΅άλτο – λα΅αρίνα, δίνει στις επισ΅αλτώσεις ΅εγάλη σταθερότητα. Στις βιο΅ηχανοποιη΅ένες επισ΅αλτώσεις χρησι΅οποιούνται σαν βάσεις υλκά όπως η λα΅αρίνα, ο χυτος΄δηρος, το αλου΅ίνιο, το ανοξείδωτο ατσάλι, κ.α.


  12. Ελεγχό΅ενη ποιότητα

  Οι εταιρείες ΅έλη του Γερ΅ανικού Σ΅άλτου κατασκευάζουν τα σ΅άλτα τους σύ΅φωνα ΅ε τις αυστηρές προδιαγραφές του βιβλίου « Απαιτήσεις ποιότητας και προδιαγραφές ελέγχου », που εκδίδεται από το Κέντρο.


  13. Αντοχή στη θερ΅οκρασία

  Στην περιοχή από - 60˚C ΅έχρι + 450˚C οι επισ΅αλτώσεις κρατούν στο ακέραιο τις ιδιότητες τους και τις αντιοξειδωτικές τους ικανότητες.


  14. Αντοχή στις απότο΅ες εναλλαγές θερ΅οκρασίας

  Ακραίες αλλαγές θερ΅οκρασίας δεν αποτελούν πρόβλη΅α για τις σύγχρονες επισ΅αλτώσεις. Έτσι ΅πορούν να ανταποκριθούν απροβλη΅άτιστα σε απότο΅η ψύξη ακό΅α και από τους 300˚C.


  15. Ανακυκλώσι΅ο

  Τα επισ΅αλτω΅ένα αντικεί΅ενα είναι ανακυκλώσι΅α. Μπορούν χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση του περιβάλλοντος να ξανά λιώσουν και να χρησι΅οποιηθούν για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.


  16. Φιλικό προς το περιβάλλον

  Οι πρώτες ύλες που χρειάζονται για να παραχθεί το σ΅άλτο (΅έταλλα και ανόργανα πυριτικά άλατα) υπάρχουν στη φύση σε αφθονία. Η διαδικασία κατά την οποία γίνεται η επισ΅άλτωση καθώς και η στρώση ένωσης σ΅άλτου – ΅ετάλλου, γίνονται ΅ε εντελώς ακίνδυνα για το περιβάλλον ΅έσα. Κατά βάση οι επισ΅αλτώσεις δεν περιέχουν επικίνδυνες ουσίες (π.χ. Μόλυβδο, Κάδ΅ιο, ∆ιαλυτικά, κτλ.). Ακό΅α και
  στη φάση της επεξεργασίας στο εργοστάσιο επισ΅άλτωσης σαν ΅έσον αραίωσης χρησι΅οποιείται το νερό. Όλα αυτά ση΅αίνουν ΅ηδενισ΅ό των κινδύνων για τους ανθρώπους που το επεξεργάζονται και για το περιβάλλον.

  17. Συ΅βατή ΅ε άλλα υλικά

  Οι επισ΅αλτω΅ένες επιφάνειες έχουν ουδέτερη συ΅περιφορά απέναντι σε άλλα υλικά. Ακό΅α και σε ά΅εση επαφή π.χ. ΅ε συνθήκες ταινίες στεγανοποίησης, δεν υπάρχει κα΅ίας ΅ορφής επίδραση.

  18. Πολλαπλές επιστρώσεις

  Μία επισ΅αλτω΅ένη επιφάνεια προκύπτει από την εφαρ΅ογή του σ΅άλτου (είδος γυαλιού) επάνω σε ΅έταλλο. Εξαρτώ΅ενα πάντα από το είδος του ΅ετάλλου και το πάχος του, δη΅ιουργείται κατά τη διάρκεια του ψησί΅ατος σε θερ΅οκρασία ΅έχρι 900˚C, ΅ία συνδετική στρώση η οποία αποτελείται από σ΅άλτο και ΅έταλλο. Έτσι η επισ΅άλτωση αποκτάει ιδιότητες και από τα δύο υλικά ου ενώνονται. Για παράδειγ΅α, η συ΅παγής δο΅ή και η ελαστικότητα του ΅ετάλλου ενώνονται ΅ε τη σκληρότητα και τις χη΅ικές ανοχές του γυαλιού.

  19. ∆υνατότητα ελέγχου ιδιοτήτων

  Με την προσθήκη κερα΅ικών υλικών κατά την επισ΅άλτωση ΅πορού΅ε να αυξήσου΅ε ση΅αντικά την αντοχή σε τριβές, παράγοντα πολύ ση΅αντικό για εξειδικευ΅ένες τεχνικές εφαρ΅ογές Μηχανικά ΅έρη τα οποία λειτουργούν κάτω από συνθήκες συνεχούς τριβής ΅ε άλλα ΅έρη ή υλικά ΅πορούν να προστατευθούν πολύ αποτελεσ΅ατικά ΅ε χρήση τέτοιου είδους επισ΅αλτώσεων.

  20. ’καυστη


  Οι επισ΅αλτώσεις δεν αναφλέγονται και σε περίπτωση που έρθουν σε απευθείας
  επαφή ΅ε φλόγα δεν εκλύουν δηλητηριώδης ατ΅ούς ή αέρια.

  21. Προσαρ΅οστικότητα

  Υπάρχουν σ΅άλτα για κάθε εφαρ΅ογή στη διάθεση του ενδιαφερό΅ενου. Λα΅βάνοντας υπόψη τις παρα΅έτρους της κατασκευής του αντικει΅ένου, οι επισ΅αλτώσεις ΅πορούν να αντεπεξέλθουν σε οποιαδήποτε απαίτηση.

  22. Αντοχή χρώ΅ατος

  Οι επισ΅αλτώσεις ΅πορούν να εκτίθενται ΅ακροχρόνια σε απευθείας ηλιακή (ή σκέτη υπεριώδη) ακτινοβολία χωρίς να επηρεάζονται τα χρώ΅ατα τους.

  23. ∆εν έλκει τη σκόνη

  Οι επισ΅αλτω΅ένες επιφάνειες δεν φορτίζονται στατικά. Έτσι σε αντίθεση ΅ε τις συνθετικές επιστρώσεις, οι επισ΅αλτώσεις δεν έλκουν τη σκόνη.

  24. Πολλαπλοί τρόποι εφαρ΅ογής

  Στη βιο΅ηχανία εφαρ΅ογής σ΅άλτων υπάρχουν περίπου 20 διαφορετικές ΅έθοδοι εφαρ΅ογής. Η επιλογή της σωστής ΅εθόδου εξαρτάται από το σχή΅α του αντικει΅ένου καθώς επίσης και από πολλές άλλες παρα΅έτρους.

  25. Χωρίς συντήρηση

  Οι επισ΅αλτω΅ένες επιφάνειες κατά βάση δε χρειάζονται συντήρηση. Για τον καθαρισ΅ό τους αρκεί συνήθως το νερό το οποίο περνάει από πάνω τους. Στις επισ΅αλτώσεις υπαίθριων αντικει΅ένων αρκεί η βροχή για να ξελύνει τις επιφάνειες.

  26. Εύκολη φροντίδα

  Στην εξαιρετικά λεία επιφάνεια του σ΅άλτου, δεν κάνει πρόσφυση κανενός είδους ακαθαρσία. Οτιδήποτε επικαθίσει ΅πορεί απλά να σκουπιστεί, για να ΅είνει ΅ία πεντακάθαρη επιφάνεια. Επίσης οι επισ΅αλτω΅ένες επιφάνειες δεν χρειάζονται κανένα ιδιαίτερο καθαριστικό ΅έσο. Τα κοινά χη΅ικά καθαριστικά (διαλυτικά, απορρυπαντικά, κτλ.) που χρησι΅οποιούνται στο σπίτι, δεν προκαλούν κα΅ία φθορά
  στην επισ΅αλτω΅ένη επιφάνεια.


  27. Φιλική προς την αφή

  Οι επισ΅αλτω΅ένες επιφάνειες δεν είναι ΅όνο οπτικά ό΅ορφες, αλλά δίνουν και πολύ ωραία αίσθηση όταν έρχονται σε επαφή ΅ε το δέρ΅α λόγω της κλειστής και ελεύθερης από πόρους επιφάνειας.


  28. ∆υνατότητα επισ΅άλτωσης ανεξάρτητα από σχή΅α

  Οι δυνατότητες που από τους κατασκευαστές ή τους σχεδιαστές απαιτούνται από ένα υλικό επικάλυψης καθόλου δεν περιορίζονται από τη χρήση σ΅άλτων. Παρόλα αυτά, η διόρθωση ενός επισ΅αλτω΅ένου αντικει΅ένου π.χ. ΅ε λύγισ΅α, δεν είναι δυνατή. Γι’ αυτό και είναι ση΅αντικό ο κατασκευαστής και ο επισ΅αλτωτής να εργάζονται σε κλί΅α στενής συνεργασίας.


  29. ∆υνατότητα εκτύπωσης

  Οι επισ΅αλτώσεις επιδέχονται εκτύπωση είτε ΅ε ΅εταξοτυπία, είτε ΅ε αυτοκόλλητα, σε πολλά χρώ΅ατα. Με ένα επιπλέον ψήσι΅ο οι εκτυπώσεις αυτές ΅ένουν ανεξίτηλες. Η ζωντάνια των εκτυπώσεων επάνω σε επισ΅αλτω΅ένες επιφάνειες είναι εντυπωσιακή.


  30. ∆υνατότητα χρω΅ατισ΅ών

  Τα σ΅άλτα ΅πορούν να παραχθούν σε εκατοντάδες χρώ΅ατα και αποχρώσεις. Επειδή τα χρώ΅ατα ψήνονται ταυτόχρονα ΅ε το σ΅άλτο αποκλείονται πιθανά κιτρινίσ΅ατα ή ξεθωριάσ΅ατα. Υπάρχει δυνατότητα επιλογής του βαθ΅ού γυαλίσ΅ατος, από γυαλιστερό ΅έχρι ΅ατ.


  31. Ασφαλής ενάντια στα Graffiti

  Οι επισ΅αλτω΅ένες επιφάνειες δεν ευνοούν την πρόσφυση βερνικιών. Ακό΅α και
  κόλλα αλλά και άλλα χη΅ικά ΅πορούν να απο΅ακρυνθούν ΅ε χαρακτηριστική άνεση.
  "Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του είναι εργάτης.
  Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του και το μυαλό του είναι τεχνίτης
  Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του, το μυαλό του και την καρδιά του είναι καλλιτέχνης."

  ― St Francis of Assisi

 2. #2
  Πολύ ενδιαφέρουσα η ανάλυση. Μήπως θα μπορούσατε να μας πείτε και την -επιστημονική, όπως πάντα- άποψή σας επί του γιατί οι κατασκευαστές ηλιακών συστημάτων εκθειάζουν ως καλύτερα συστήματα αυτά που το θερμοδοχείο (boiler) είναι είτε ανοξείδωτο είτε χαλκού; Και, φυσικά, τα πωλούν ακριβότερα...

 3. #3
  Σπουδαίο μέλος Dimitris75's Avatar
  Ημερομηνία εγγραφής
  Oct 2008
  Θέση
  Pireas, , Greece.
  Ιδιότητα:
  Μηχανολόγος Μηχ. - Έμπορος
  Απαντήσεις
  322
  Θα συμφωνήσω και εγώ στο ότι τα επισμαλτωμένα δοχεία είναι η καλύτερη λύση για δοχεία ΖΝΧ. Στην χώρα μας "σμαλταρίες" που κάνουν την συγκεκριμένη επεξεργασία είναι ελάχιστες και οι περισσότεροι κατασκευαστές στέλνουν τα δοχεία τους στις συγκεκριμένες εταιρίες. Εκεί λοιπόν μπορείς να ζητήσεις διάφορα στάδια επεξεργασίας, όπως και διάφορες ποιότητες σμάλτου. Ουσιαστικά ότι πληρώσεις θα πάρεις.
  Σημαντική επίσης είναι η προεργασία που έχει προηγηθεί πριν την επισμάλτωση. ’ν δηλαδή τα δοχεία έχουν "πρεσσαριστεί" έτσι ωστέ να πάρουν όλες τις ανοχές τους, άν ο χάλυβας που έχει κατασκευαστεί το δοχείο έχει χαρακτηριστικά που είναι κατάλληλα για επισμάλτωση, αν το δοχείο έχει ακμές εσωτερικά ή σημεία που μπορεί να μην "πιάσει" σωστά το σμάλτο.
  Συνήθως το πλήθος των μεγάλων εργοστασίων-βιοτεχνιών κατασκευής ηλιακών προσέχουν την όλη διαδικασία και συνήθως τα διάφορα "φασόν" ηλιακά ενδιαφέρονται μόνο για το χαμηλό κόστος.
  Κάποιες εταιρίες δεν ασχολούνται καν με το θέμα επισμάλτωση και επενδύουν τα δοχεία τους με διάφορες ρητίνες που καμία σχέση δέν έχουν με το καλό επισμαλτωμένο δοχείο. Την επεξεργασία αυτή την βαφτίζουν με κάποιο "πιασάρικο" όνομα που πουλάει και όλα καλά.

 4. #4
  Επίλεκτο μέλος
  Ημερομηνία εγγραφής
  Apr 2012
  Θέση
  Greece.
  Ιδιότητα:
  Αγνωστη
  Απαντήσεις
  210

  Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

  ενδιαφερον ποστ για το σερτιφικεισον ολοι αυτοι που κανουν την επισμαλτωση το εχουν?

Παρεμφερή θέματα

 1. Ποιον ηλιακό θερμοσίφωνα να αγοράσω;
  από scorpios123 στο φόρουμ Ηλιακή ενέργεια - ηλιακή υποβοήθηση & θέρμανση ΖΝΧ
  Απαντήσεις: 8
  Τελευταία απάντηση: 04-11-2018, 08:33:47
 2. πρόβλημα (?) με ηλιακό και ηλεκτρικό θερμοσίφωνα
  από eskhm στο φόρουμ Υδραυλικά - σωληνώσεις.
  Απαντήσεις: 2
  Τελευταία απάντηση: 23-11-2013, 20:09:33
 3. ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΗΛΙΑΚΟ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ
  από lcharal στο φόρουμ Ηλιακή ενέργεια - ηλιακή υποβοήθηση & θέρμανση ΖΝΧ
  Απαντήσεις: 9
  Τελευταία απάντηση: 04-03-2013, 09:22:13
 4. ΣΚΑΦΗ ΓΙΑ ΗΛΙΑΚΟ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ?
  από abc9510gr στο φόρουμ Υδραυλικά - σωληνώσεις.
  Απαντήσεις: 3
  Τελευταία απάντηση: 04-09-2009, 21:33:28
 5. ηλιακο-μποιλερ
  από soylis στο φόρουμ Ηλιακή ενέργεια - ηλιακή υποβοήθηση & θέρμανση ΖΝΧ
  Απαντήσεις: 10
  Τελευταία απάντηση: 29-02-2008, 10:48:07

Ετικέτες Θέματος

Δικαιώματα απάντησης

 • You may not post new threads
 • ΔΕΝ έχετε το δικαίωμα απάντησης
 • You may not post attachments
 • ΔΕΝ μπορείτε να επεξεργαστειτε τις απαντησεις σας
 •  
 • BB code is Ανοικτό
 • Smilies are Ανοικτό
 • [IMG] code is Ανοικτό
 • [VIDEO] code is Κλειστό
 • HTML code is Ανοικτό