• Γενικά RSS Feed

  από Δημοσιεύθηκε στις 03-06-2013 17:07:00
  Προεπισκόπιση εγγράφου

  Απόσπασμα από τον νέο κτιριοδομικό κανονισμό.
  2.1. Εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης ενός κτιρίου ή τμήματός του είναι το σύνολο των συσκευών, κατασκευών, μηχανισμών κ.λ.π. που παραλαμβάνουν θερμική ενέργεια από μια πηγή μέσω ενός φορέα μεταφοράς θερμότητας (θερμαντικού μέσου) και την κατανέμουν στους διάφορους χώρους του κτιρίου ή τμήματός του, προκειμένου να καλύψουν τις θερμικές απώλειες αυτών και να διατηρήσουν τη θερμοκρασία τους σε επιθυμητά επίπεδα.
  ...
  Προεπισκόπιση εγγράφου


  1. ΓΕΝΙΚΑ


  Όπως είναι γνωστό, μπορούμε με την βοήθεια μιας θερμικής μηχανής, να μετατρέψουμε θερμότητα, σε μηχανικό έργο. Κάθε θερμική μηχανή, για την επίτευξη της παραπάνω μετατροπής, πρέπει να εργάζεται μεταξύ δυο θερμικών συστημάτων διαφορετικής μεταξύ τους θερμοκρασίας (υψηλής και χαμηλής). ...
  Προεπισκόπιση εγγράφου


  Τι είναι το μονοξείδιο του άνθρακα και πως δημιουργέιται.

  Το μονοξείδιο του άνθρακα (CO) ειναι ένα αόρατο, άχρωμο, άγευστο, άοσμο, μη ερεθιστικό αλλά πολύ τοξικό/ασφυκτικό αέριο που παράγεται από την ατελή καύση οποιουδήποτε υλικού περιέχει άνθρακα, όπως βενζίνης, ξύλου, κάρβουνου, φυσικού αερίου, προπανίου, πετρελαίου, καπνού του τσιγάρου, μεθανίου, πλαστικού κλπ. ...
  από
  1. Κατηγορίες:
  2. Αρθρα
  Προεπισκόπιση εγγράφου

  Μερικές απλές συμβουλές για την εξοικονόμιση ενέργειας:

  1. Βελτιώστε την θερμομόνωση !!!
  Η πιό δραστική μειωση του κόστους είναι το να μήν πετάμε τα χρήματά μας στο περιβάλλον, και μάλιστα ρυπαίνοντάς το...
  Μονώστε το δώμα, και ενισχύστε ακόμη και εξωτερικά την θερμομόνωση του σπιτιού σας. Μήν λυπηθείτε τα χρήματα της θερμομόνωσης. Θα αποσβεστούν σε δύο - τρία χρόνια, και θα κερδίζετε χρήματα ΜΙΑ ΖΩΗ.
  Αντικαταστείστε τα κουφώματα αλουμινίου με νέα πολύ καλής ποιότητας.
  Επισκευάστε σημεία που δημιουργούν πρόβλημα διαρροής θερμότητας, και κλείστε τις χαραμάδες στα κουφώματα.
  ...
  Προεπισκόπιση εγγράφου  Μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη για την εξοικονόμηση ενέργειας με χρήση θερμομόνωσης.
  ...
  1. Κατηγορίες:
  2. Πρότυπα - κανονισμοί,
  3. Ελληνικά
  Προεπισκόπιση εγγράφου


  Η παράγραφος 1 του Π.Δ. τροποποιήθηκε με το 3175/83 ΦΕΚ207Α άρθρο 30 παράγραφος 11 ως εξής:
  11. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3.3.1 του άρθρου 1 του Π.Δ. της 27 Σεπτ./7 Νοεμ. 1985 (ΦΕΚ 631 Δ΄) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
  "Ανεξαρτήτως σχετικής προβλέψεως στον κανονισμό σχέσεων των συνιδιοκτητών του κτιρίου, οι διατάξεις της ανωτέρω παραγράφου ισχύουν και σε ιδιοκτησίες οι οποίες αποσυνδέονται μόνιμα από το δίκτυο κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 2 του Π.Δ. 420/1987 και διαθέτουν ανεξάρτητη μόνιμη εγκατάσταση θέρμανσης με χρήση αερίων καυσίμων."
  ...
  1. Κατηγορίες:
  2. Τεχνικές οδηγίες,
  3. Αρθρα
  Προεπισκόπιση εγγράφου


  Αρθρο του Φιλιππόπουλου Νίκου, εθελοντή πυροσβέστη Π.Σ.


  Εισαγωγή

  Αυτό το άρθρο αποτελεί μια προσωπική έρευνα στο Προπάνιο την οποία δημοσιεύω δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην αντιμετώπιση συμβάντων με Προπάνιο.
  ...
  Προεπισκόπιση εγγράφου


  Για την Ορθολογική Χρήση της Ενέργειας θα πρέπει να γίνεται αποδοτικότερη χρήση των εγκαταστάσεων (καυστήρες, λέβητες, φούρνοι) ΅ε το σταθερό κατά το δυνατόν φορτίο, ώστε να αποφεύγονται ενεργοβόρες διακυ΅άνσεις φορτίου. Οι διακυ΅άνσεις φορτίου απαιτούν ΅εγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας, λόγω των σχετικά ΅εγάλων φάσεων αναπροσαρ΅ογής, οι οποίες γίνονται ακό΅α ση΅αντικότερες όσο αυξάνει το ΅έγεθος της παραγωγικής ΅ονάδος. Σε περίπτωση ύπαρξης πολλών καυστήρων, κυρίως σε κλιβάνους και λέβητες, υιοθετείται υπό το πρίσ΅α ΅ίας ορθολογικότερης αποδοτικότερης εκ΅ετάλλευσης, η ΅ερική παύση λειτουργίας ενός ή περισσοτέρων καυστήρων ΅ε βάση τις πραγ΅ατικές απαιτήσεις. ...