• Δοχείο Αδρανείας (BUFFER TANK)

  Δοχείο αδρανείας για εγκατάσταση θέρμανσης
  Το δοχείο αδρανείας (buffer tank), είναι ένα δοχείο το οποίο τοποθετείται in line στο δίκτυο των σωληνώσεων σε εγκαταστάσεις ψύξης ή / και κλιματισμού και έχει ως σκοπό την αύξηση της ποσότητας (όγκου και μάζας) του νερού που περιέχει το σύστημα.

  Το δοχείο αδρανείας είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα από το δοχείο διαστολής, δεν διαθέτει μεμβράνη, ούτε πλευρά με πεπιεσμένο αέρα. Είναι ένα δοχείο γεμάτο με νερό της εγκατάστασης.
  Οι λόγοι τοποθέτησης του δοχείου αδρανείας, ποικίλουν ανάλογα με την εφαρμογή:

  Δοχείο αδρανείας σε εγκατάσταση ψύξης για την εξασφάλιση του ελάχιστου όγκου νερού στο σύστημα κλιματισμού.
  - Σε εγκαταστάσεις κλιματισμού, το δοχείο αδρανείας προστίθεται για να μεγαλώσει η μάζα του νερού που κυκλοφορεί στο δίκτυο κλιματισμού
  , ώστε ο ψύκτης ή η αντλία θερμότητας να μην ξεκινούν και σταματούν με μεγάλη συχνότητα, αλλά σε αραιότερα διαστήματα. Οι ψύκτες και οι αντλίες θερμότητας, έχουν ενσωματωμένη ασφάλεια επανεκκίνησης και από την στιγμή που θα σταματήσουν τη λειτουργία τους, δεν επανεκκινούν αν δεν περάσει ο απαιτουμενος από τον κατασκευαστή ελάχιστος χρόνος επανεκκίνησης. Με την προσθήκη του δοχείου, ο ψύκτης κάθε φορά που εκκινεί, κρυώνει ή ζεσταίνει όλη τη μάζα του δοχείου και όταν τεθεί εκτός, το δοχείο αποδίδει την ενέργεια αυτή στο σύστημα, με αποτέλεσμα να μην απαιτείται επανεκκίνηση μέχρι να απορροφηθεί η αποθηκευμένη στο buffer ενέργεια.

  - Σε εγκαταστάσεις ξυλολέβητα (ή τζακιού), το δοχείο αδρανείας απορροφά την περίσσεια ενέργειας που αποδίδει το τζάκι ή ο ξυλολέβητας σε σχέση με τις απώλειες του σπιτιού και την αποδίδει όταν σταματούμε να τροφοδοτούμε με ξύλα τον ξυλολέβητα. Με τον τρόπο αυτόν, προστατεύεται η εγκατάσταση από υπερθέρμανση του νερού. Με την τοποθέτηση του δοχείου αδρανείας δεν απαιτείται ανοικτό δοχείο διαστολής. Η τοποθέτηση δοχείου αδρανείας είναι πολύ σημαντική σε μια εγκατάσταση με ξυλολέβητα και δια τη βελτίωση της απόδοσης του συστήματος, και για την ασφάλεια των χρηστών.

  - Σε εγκαταστάσεις ηλιακής υποβοήθησης, το δοχείο αδρανείας απορροφά την περίσσεια ενέργειας που αποδίδουν οι συλλέκτες σε σχέση με τις ανάγκες του σπιτιού και την αποδίδει όταν πάψει η ηλιοφάνεια. Πλην των οφελών που είναι ίδιες με την περίπτωση του ξυλολέβητα, ένα επιπλέον χαρακτηριστικό της ηλιακής υποβοήθησης είναι ότι η υλοποίηση της απαιτεί την ύπαρξη δοχείου, ενώ ένας ξυλολέβητας μπορεί να συνδεθεί και απ' ευθείας στα σώματα με τις κατάλληλες ασφαλιστικές διατάξεις και ανοικτό δοχείο διαστολής. Και εδώ στόχος είναι η βελτίωση της απόδοσης του συστήματος, και η ασφάλεια των χρηστών.

  Εγκατεστημένο δοχείο αδρανείας σε εγκατάσταση θέρμανσης με πολλαπλές πηγές. Συνδυασμός αντλίας θερμότητας με ξυλολέβητα.

  - Σε εγκαταστάσεις με πολλαπλές πηγές ενέργειας (π.χ. τζάκι, λέβητας, ηλιακή υποβοήθηση), το δοχείο αδρανείας είναι ο κοινός αποδέκτης της παραγόμενης ενέργειας, ανεξάρτητα από την πηγή από την οποία λαμβάνεται η ενέργεια. Ετσι, ανεξαρτητοποιείται το δίκτυο θέρμανσης του σπιτιού από την εκάστοτε πηγή και δεν μας ενοχλεί η διαφορά των θερμοκρασιών που επιτυγχάνονται από κάθε πηγή. Η τοποθέτηση του δοχείου είναι υποχρεωτική αν το κύκλωμα του σπιτιού είναι ενδοδαπέδιο και υπάρχει πηγή ενέργειας στερεού καυσίμου.
  Η ύπαρξη του δοχείου αδρανείας, σημαίνει ότι τελικά το σπίτι λαμβάνει την ενέργεια που χρειάζεται, είτε ανοιγοκλείνοντας την κυκλοφορητή που στέλνει το νερό θέρμανσης από το δοχείο στα κυκλώματα, είτε με ηλεκτροβάνες (σε πολλαπλά κυκλώματα), είτε με έλεγχο αντισταθμισμένων κυκλωμάτων, που είναι η οικονομικότερη και καλύτερη από άποψη αυτοματισμών και διαχείρισης της ενέργειας λύση.

  Η ύπαρξη ικανού όγκου δοχείου αδρανείας μπορεί να εξασφαλίσει ότι τις νυχτερινές ώρες το σπίτι θα έχει διαθέσιμη ενέργεια χωρίς να χρειαστεί να ενεργοποιήσουμε μια πηγή.

  Η ύπαρξη δοχείου αδρανείας σε εγκαταστάσεις με αντλίες θερμότητας που δεν είναι inverter, συχνά οδηγεί σε βελτίωση της απόδοσης του συνολικού συστήματος, ενώ συνήθως επιβάλλεται όταν η αντλία λειτουργεί σε ψύξη.

  Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην σύνδεση αντλιών θερμότητας inverter σε εγκατάσταση που διαθέτει δοχείο αδρανείας. Στην περίπτωση αυτή, η αντλία θερμότητας θα πρέπει να κάνει bypass το δοχείο αδρανείας. Αν συνδεθεί μια αντλία θερμότητας inline σε δοχείο, αυτή θα λειτουργεί πάντα σε μέγιστο φορτίο, με αποτέλεσμα ο συντελεστής απόδοσης από 4 να πέσει περίπου στο 1,7 ανάλογα με το μοντέλο και τη μάρκα της αντλίας. ΔΕΝ συνδέουμε αντλίες θερμότητας inverter σε δοχείο αδρανείας.

  Δοχεία αδρανείας διαφόρων μεγεθών
  Η διαδικασία επιλογής του δοχείου, είναι επίσης διαφορετική ανάλογα με την εφαρμογή. Οταν πρόκειται για κλιματισμό, τότε ο όγκος του δοχείου αδρανείας υπολογίζεται σαν αφαίρεση του απαιτούμενου ελάχιστου όγκου νερού (από τον κατασκευαστή της αντλίας για να προστατευτεί η αντλία από συχνές εκκινήσεις) μείον τον όγκο νερού που υπάρχει ήδη στο σύστημα (σωληνώσεις, λέβητας, στοιχεία, θερμαντικά σώματα). Το δοχείο δηλαδή στην περίπτωση αυτή είναι το συμπληρωματικό νερό που χρειάζεται η εγκατάσταση ώστε να πληρείται ο ελάχιστος όγκος.


  Οταν εγκαθίσταται δοχείο σε ξυλολέβητα, ο υπολογισμός του όγκου του νερού γίνεται σύμφωνα με το πρότυπο EN 12831.
  Αν δεν ακολουθηθούν (ή δεν υπάρχουν) οι οδηγίες του κατασκευαστή, θα πρέπει να υπολογιστεί ο όγκος του δοχείου. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στον υπολογισμό των απωλειών του σπιτιού και στον υπολογισμό του μέγιστου φορτίου απωλειών. Οι υπολογισμοί αυτοί θα πρέπει να γινουν από μηχανολόγο μηχανικό. Λάθος υπολογισμοί, μπορούν να μειώσουν δραματικά τον βαθμό αποδοσης της εγκατάστασης ή την ασφάλεια της.  Κατά την επιλογή δοχείου αδρανείας, είναι σημαντικό να προσεχθούν:

  1. Το βάρος του δοχείου. Το δοχείο αδρανείας είναι μια μεταλλική κατασκευή, συγκεκριμένου σχήματος και ογκου. Οσο μεγαλύτερο είναι το βάρος, τόσο παχύτερη η λαμαρίνα του δοχείου.
  2. Η ποιότητα των συγκολλήσεων που πρέπει να γίνεται με αυτόματο τρόπο στο εργοστάσιο κατασκευής.
  3. Το μέγεθος και το πλήθος των παροχών, καθώς και η σωστή τους τοποθέτηση. (Κατ΄ελάχιστο μούφα εξαέρωσης στο πάνω μέρος, έξοδος ζεστού, εισοδος κρύου, ανακυκλοφορία, ένα αισθητήριο (μούφα 1/2") χαμηλά, δύο αισθητήρια στο άνω μέρος, θυρίδα για ηλεκτρική αντίσταση, θυρίδα καθαρισμού, δύο πηγές ενέργειας είσοδος - έξοδος
  4. Η προστασία έναντι εσωτερικής διάβρωσης. Σε μεγάλα δοχεία, η υάλωση είναι πολύ δαπανηρή και μετά από ένα μέγεθος αδύνατη.
  5. Η μόνωση του δοχείου. Συνήθως σε μεγάλα δοχεία, αυτή αποτελείται από στρώμα 10cm μαλακής πολυουρεθάνης (αφρολέξ) και υμένα από δερματίνη και κλείνει με φερμουάρ ή σκρατς.
  6. Το συνολικό φινίρισμα και η αισθητική.  Τα δοχεία αδρανείας μπορούν να έχουν έναν ή περισσότερους σωληνωτούς εναλλάκτες στο εσωτερικό τους. Με τον τρόπο αυτόν, μπορεί να διαχωριστεί το νερό της πηγής από το νερό του δοχείου, πράγμα απαραίτητο όταν το δοχείο συνδέεται σε ηλιακούς συλλέκτες.

  Είδη δοχείων αδρανείας