• Νόμοι αερίων - Online calculator

  Πρόγραμμα υπολογισμού καταστατικής εξίσωσης αερίων.

  Για να εκτελέσετε υπολογισμό, επιλέξτε το αέριο στο οποίο αναφέρεται ο υπολογισμός.
  Επιλέξτε μια εξαρτημένη μεταβλητή μεταξύ πίεσης, όγκου και θερμοκρασίας. Εισάγετε τις γνωστές μεταβλητές. Ο υπολογιστής υπολογίζει αυτόματα το αποτέλεσμα κάθε φορά που εισάγετε διαφορετικό νούμερο.

  Μπορείτε να επιλέξετε τις μονάδες στις οποίες θα εμφανίζονται τα αποτελέσματα.

  Αν εισάγετε μη - επιτρεπτή τιμή, στα πεδία των αποτεελσμάτων θα εμφανιστούν μηδενικές τιμές.

  Το πρόγραμμα είναι πολύ καλό για να συγκρίνετε τις εξισώσεις Van der Waals και Dietrici σε σχέση με την ιδανική εξίσωση..

  Online gaseous equation of state calculator.

  We have just added this new gas equation of state calculator.

  In order to use the calculator, first choose the gas you want to calcuatre.
  Choose the dependent variable between pressure, volume, and temperature. Enter the known variables. The calculator recalculates all results every time you enter a value.

  You may convert result units at any time, by clicking the unit drop down boxes.

  If you enter invalid or out of range data , zero values will be displayed in one or more result textboxes.

  Use the calculator to compare results between ideal, Van der Waals and Dietrici gas equations..
 • Θέρμανση - κλιματισμός  Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού