• Πτώση τάσης σε ηλεκτρικές γραμμές

  Υπολογισμός πτώσης τάσης.

  Εισάγετε τα δεδομένα του προβλήματος (ηλεκτρική ισχύς, μήκος αγωγού (1 way) , cos(f) κ.λ.π.) Μετά επιλέξτε το μέγεθος καλωδίου που επιφέρει μια αποδεκτή τιμή πτώσης τάσης (3% - δεν είναι σύμφωνο με ΚΕΗΕ).

  This program calculates Voltage Drop on a cable , given the Electric Power of  the consumption , or the line current. (enter one value , the other will be automatically calculated). Influence of temperature is taken in account.

  The program is quite accurate , especially for cables up to 35mm2 , where inductance is negligible. 
  For cables larger than 35mm2 , voltage drop is calculated by taking in account inductance of cable approximately.

  Please note that this calculation is quite accurate for voltages up to 1000V , with cables lying in the open air ,  but just an approximation for greater voltages , or cables buried in the ground.

  You must also consider that the program does not take in account special situations 

  If you experience problems using the calculator or need additional information, post your questions on the message board. 

  Voltage Drop Calculation

  Enter problem data (electric power , wire length (1 way) , cos(f) e.t.c.) Then raise the cable size , until you see an acceptable voltage drop (3%).

  This program calculates Voltage Drop on a cable , given the Electric Power of  the consumption , or the line current. (enter one value , the other will be automatically calculated). Influence of temperature is taken in account.

  The program is quite accurate , especially for cables up to 35mm2 , where inductance is negligible. 
  For cables larger than 35mm2 , voltage drop is calculated by taking in account inductance of cable approximately.

  Please note that this calculation is quite accurate for voltages up to 1000V , with cables lying in the open air ,  but just an approximation for greater voltages , or cables buried in the ground.

  You must also consider that the program does not take in account special situations 

  If you experience problems using the calculator or need additional information, post your questions on the message board. 

 • Θέρμανση - κλιματισμός  Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού