• Περιοδικός πίνακας χημικών στοιχείων

  Periodic Table of Elements

  Name

  Melting Point :

  Atomic Weight:

  Boiling point :

  1
  H

  Solid

  Gas Liquid Synthetic         
  2
  He
  3
  Li
  4
  Be
  5
  B
  6
  C
  7
  N
  8
  O
  9
  F
  10
  Ne
  11
  Na
  12
  Mg
  13
  Al
  14
  Si
  15
  P
  16
  S
  17
  Cl
  18
  Ar
  19
  K
  20
  Ca
  21
  Sc
  22
  Ti
  23
  V
  24
  Cr
  25
  Mn
  26
  Fe
  27
  Co
  28
  Ni
  29
  Cu
  30
  Zn
  31
  Ga
  32
  Ge
  33
  As
  34
  Se
  35
  Br
  36
  Kr
  37
  Rb
  38
  Sr
  39
  Y
  40
  Zr
  41
  Nb
  42
  Mo
  43
  Tc
  44
  Ru
  45
  Rh
  46
  Pd
  47
  Ag
  48
  Cd
  49
  In
  50
  Sn
  51
  Sb
  52
  Te
  53
  I
  54
  Xe
  55
  Cs
  56
  Ba
  57
  La
  72
  Hf
  73
  Ta
  74
  W
  75
  Re
  76
  Os
  77
  Ir
  78
  Pt
  79
  Au
  80
  Hg
  81
  Tl
  82
  Pb
  83
  Bi
  84
  Po
  85
  At
  86
  Rn
  87
  Fr
  88
  Ra
  89
  Ac
  104
  Unq
  105
  Unp
  106
  Unh
  107
  Uns
  108
  Uno
  109
  Une
                     
  58
  Ce
  59
  Pr
  60
  Nd
  61
  Pm
  62
  Sm
  63
  Eu
  64
  Gd
  65
  Tb
  66
  Dy
  67
  Ho
  68
  Er
  69
  Tm
  70
  Yb
  71
  Lu
  <-Lanthanides
  90
  Th
  91
  Pa
  92
  U
  93
  Np
  94
  Pu
  95
  Am
  96
  Cm
  97
  Bk
  98
  Cf
  99
  Es
  100
  Fm
  101
  Md
  102
  No
  103
  Lr
  <-Actinides

           

   

   

   

   

   

   

            Before using the calculators
            please read the Copyright and Disclaimer Notice.

   

   

  Optimized for 1024x768 Screen view.   Last Update 14/01/2002 .


 • Θέρμανση - κλιματισμός  Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού