• Τυποποιημένες τριφασικές παροχές ΔΕΗ

  Τυποποιημένες τριφασικές παροχές ΔΕΗ

   
  Παροχή Μέγιστη παροχή Ασφάλειες
  εγκατάστασης
  Ικανότητα
  παροχής
  Μέγιστη ασφάλεια για προστασία έναντι:
  Short circuit Overload
  Νο: kVA A kVA mm2 mm2
  1 16 25 16 6 6
  2 25 25 16 6 6
  35 25 10
  3 35 50 35 6 16
  4 55 63 45 10 25
  80 55 25
  5 80 100 65 25(2) 35(1)
  125 85 50
  6 135 160 105 35(2) 95
  200 135 120
  7 250 250 165 95(2) 185
  315 210 240
  400 250 2x150
    Note
    (1) In order fr the line to be protected against short circuit , it must be  4x35mm2 or
    3x50+25+25mm2.
    (2) These wire dimensions do not stand if the installation is powered directly from a high voltage
    switchboard (without passing through the low voltage network).     .

  Σημείωση.

  (1) Για να είναι η γραμμή προστατευμένη έναντι βραχυκυκλώματος, θα πρέπει να είναι 4x35mm2 ή
  3x50+25+25mm2.
  (2) Οι διαστάσεις καλωδίων ΔΕΝ ισχύουν για λήψη από πεδίο μέσης ή υψηλής τάσης.