• Μέγιστο επιτρεπόμενο ρεύμα σε αγωγούς και καλώδια

  Μέγιστο επιτρεπόμενο συνεχές ρεύμα σε ηλεκτρικούς αγωγούς και καλώδια σύμφωνα με τον Ελληνικό κανονισμό ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. (παράγραφος 126)
  Οι τιμές ισχύουν για θερμοκρασία περιβάλλοντος 30oC και θερμοκρασίες καλωδίου 60oC. Η διόρθωση θερμοκρασίας μπορεί να γίνει με τους συντελεστές του πίνακα 2. 

  Section  mm2 Cat  I Cat  ΙΙ Cat  ΙΙΙ
  Imax Ifuse Imax Ifuse Imax Ifuse
  0,75 9 6 15 10 7 6
  1 11 6 18 16 9 6
  1,5 14 10 22 20 10 6
  2,5 20 16 31 25 15 10
  4 25 20 41 35 20 16
  6 33 25 54 50 26 20
  10 43 35 70 60 35 25
  16 60 50 96 80 48 35
  25 83 60 128 100 65 50
  35 100 80 153 125 78 60
  50 127 100 197 160 100 80
  70 147 125 234 200 - -
  95 181 160 287 250 - -
  120 208 200 336 300 - -
  150 238 225 383 355 - -
  185 266 250 435 425 - -
  240 - - 515 500 - -
  300 - - 596 600 - -
  400 - - 710 710 - -
  500 - - 810 800 - -
       Table  2. (Temperature correction factors).
  Amb. temp 30 35 40 45 50 55
  Factor 1,00 0,91 0,82 0,71 0,58 0,41