• Τι είναι η αντλία θερμότητας και πως λειτουργεί.

  Αντλία θερμότητας / ψύκτης νερού
  Γενικά.

  Αντλίες θερμότητας ονομάζουμε τις συσκευές που μας παρέχουν την δυνατότητα να μεταφέρουμε ενέργεια από έναν χώρο χαμηλής, σε έναν χώρο υψηλότερης θερμοκρασίας.

  Διάγραμμα μεταφορά ενέργειας στις αντλίες θερμότητας
  Οπως ακριβώς δηλαδή στην υδραυλική, το νερό πηγαίνει μόνο του (ρέει) από το ψηλό σημείο στο χαμηλό (λόγω βαρυτητας) και χρειαζόμαστε μια αντλία νερού για να κάνουμε την αντίστροφη κίνηση (να ανεβάσουμε το νερό ψηλά), έτσι και η θερμότητα, "ρέει" από μόνη της από το σώμα υψηλής θερμοκρασίας (ζεστό) στο σώμα χαμηλότερης θερμοκρασίας (κρύο) και χρειαζόμαστε μια "αντλία θερμότητας" για να αντιστρέψουμε την κίνηση της ενέργειας και να την μεταφέρουμε από την χαμηλή θερμοκρασία (κρύο) στην υψηλή (ζεστό).


  Η λειτουργία των αντλιών θερμότητας, βασίζεται στον ψυκτικό κύκλο, έναν αέναο κύκλο εκτόνωσης και συμπίεσης ενός ρευστού όπως στο παρακάτω σχήμα.


  Θεωρητικός ψυκτικός κύκλος αντλιών θερμότητας

  Το ρευστό (ψυκτικό μέσο) που ρέει μέσα στις σωλήνες, στη θέση 1, είναι υγρό σε μεγάλη πίεση και θερμοκρασία, μετά το συμπιεστή. Στη θέση 1, αποβάλλεται θερμότητα, ενώ μετά το ψυκτικό μέσο, εκτονώνεται (μειώνεται η πίεση του) στην εκτονωτική βαλβίδα (2), και εξατμίζεται (λόγω της πτώσης της πίεσης) στον εξατμιστή στη θέση 3, όπου ψύχεται και προσλαμβάνει θερμότητα. Στη συνέχεια το κρύο ψυκτικό μέσο, σε αέρια ακόμη μορφή, συμπιέζεται στον συμπιεστή, υγροποιείται, θερμαίνεται, αποβάλλει θερμότητα και ούτω κάθε εξής.

  Το σημαντικό είναι ότι σε κάθε κύκλο, αποβάλλεται θερμότητα στη θέση 1 και προσλαμβάνεται στη θέση 3, άρα εφόσον ο κύκλος είναι διαρκής υπάρχει μια διαρκής μεταφορά θερμότητας από το σημείο 3 στο σημείο 1 και άρα με τον ψυκτικό κύκλο μπορούμε να μεταφέρουμε θερμότητα (ενέργεια) μεταξύ δυο σημείων, και αυτός είναι ο λόγος που οι συσκευές που λειτουργούν με τον τρόπο αυτόν ονομάζονται αντλίες θερμότητας.

  Για να μπορέσουμε να εκμεταλευθούμε τη δυνατότητα άντλησης ενέργειας, θα πρέπει στα σημεία 1 και 3, η σωλήνα να έχει τέτοια μορφή, ώστε να μπορεί να προσλάβει και να αποβάλει ενέργεια το ρευστό ευκολότερα. Η πρόσληψη και η εναλλαγή ενέργειας, γίνεται μέσω ειδικών διατάξεων, που λέγονται εναλλάκτες θερμότητας.

  Οι εναλλάκτες θερμότητας, είναι συσκευές που επιτρέπουν την ανταλλαγή θερμότητας (ενέργειας) μεταξύ δύο ρευστών, που μπορεί να είναι υγρά ή αέρια. Ανάλογα με το είδος των ρευστών, οι εναλλάκτες θερμότητας χωρίζονται σε:


  εναλλάκτες αέρα / αέρα, όπου τα δύο ρευστά που ανταλλάσουν θερμότητα είναι αέρια,


  εναλλάκτες νερού / νερού, όπου τα δύο ρευστά είναι υγρά

  και τέλος εναλλάκτες νερού / αέρα, όπου τα ρευστά που ανταλλάσουν ενέργεια είναι από τη μία πλευρά ένα υγρό (νερό) και από την άλλη αέριο (αέρας).
  Οι τελευταίοι αυτοί εναλλάκτες ονομάζονται στοιχεία και είναι ακριβώς ίδια με το ψυγείο του αυτοκινήτου σας, με τη διαφορά ότι μέσα στο στοιχείο δεν κυκλοφορεί νερό, αλλά ψυκτικό υγρό.

  Η αντλία θερμότητας λοιπόν για να μπορεί να ανταλλάσει θερμότητα, θα πρέπει να διαθέτει από έναν εναλλάκτη στα σημεία 1 και 3 του ψυκτικού κύκλου, ώστε να μπορεί να προσλαμβάνει ενέργεια στο σημείο 1 και να την αποβάλλει στο σημείο 3. Οι εναλλάκτες της αντλίας, μπορεί να είναι σε κάθε σημείο (1 ή 3), εναλλάκτες του δεύτερου και του τρίτου τύπου.

  Με βάση τους τύπους των εναλλακτών, έχουμε και για τις αντλίες θερμότητας, τις τρείς μεγάλες κατηγορίες:

  Τυπικό διάγραμμα αντλίας θερμότητας αέρα / αέρα
  1. Αντλίες θερμότητας αέρα / αέρα.
  Είναι αντλίες που διαθέτουν και στο σημείο 1 και στο σημείο 3 εναλλάκτη θερμότητας αέρα / ψυκτικού. Είναι τα γνωστά σε όλους μας κλιματιστικά μηχανήματα διαιρούμενου τύπου (split type). Ειδικά στον διαιρούμενο τύπο το ένα στοιχείο (εναλλάκτης στη θέση 3) βρίσκεται μέσα στο σπίτι μας και προσλαμβάνει ενέργεια (αφαιρεί θερμότητα / ψύχει τον χώρο) , και το άλλο σημείο (1) είναι επίσης εναλλάκτης ψυκτικού μέσου / αέρα και αποβάλλει θερμότητα έξω από το σπίτι μας.

  Διάγραμμα λειτουργίας αντλίας θερμότητας αέρα / νερού
  2. Αντλίες θερμότητας αέρα / νερού.
  Οι αντλίες αυτές στην μια πλευρά (σημείο 3) αντί για στοιχείο έχουν εναλλάκτη ψυκτικού μέσου / νερού και αφαιρούν θερμότητα (ψύχουν) νερό αντί για αέρα. Με τις αντλίες αυτές δηλαδή, μπορούμε να αντλούμε θερμότητα (και άρα να ψύχουμε) νερό και να την αποβάλλουμε στο περιβάλλον (όπως γίνεται και στα κλιματιστικά μηχανήματα της προηγούμενης κατηγορίας).

  Διάγραμμα λειτουργίας αντλίας θερμότητας νερού / νερού3. Αντλίες θερμότητας νερού / νερού, όπου και οι δύο εναλλάκτες είναι εναλλάκτες νερού, και το ψυκτικό μέσο μεταφέρει θερμότητα από τη μια μάζα νερού στην άλλη. Τέτοιες αντλίες, είναι οι υδρόψυκτες αντλίες θερμότητας, και οι αντλίες νερού / νερού που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις με γεωεναλλάκτη. (Αυτό που στην αγορά ονομάζουμε - λανθασμένα - γεωθερμία). Οι υδρόψυκτες αντλίες είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες όταν είναι χρήσιμη ταυτόχρονα και η θέρμανση και η ψύξη.

  Στην αγορά, ο όρος "Αντλία θερμότητας", χρησιμοποιείται μάλλον με λάθος τρόπο, αφού όλα τα κλιματιστικά μηχανήματα είναι αντλίες θερμότητας, απλώς διαφορετικού τύπου. Ο όρος αντλία θερμότητας, (heat pump) χρησιμοποιείται για να διαχωρίσει τους ψύκτες (chillers - αντλίες θερμότητας που δεν αναστρέφουν τον κύκλο τους και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για ψύξη), με τις τις αντλίες θερμότητας που αναστρέφουν τον κύκλο τους και μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για ψύξη και για θέρμανση).  Ανάλογα με τη θέση των διαφόρων στοιχείων τους, οι αντλίες θερμότητας ταξινομούνται σε:


  • Ενιαίες ή αυτόνομες (Compact) όπου όλοι οι μηχανισμοί βρίσκονται σε κοινό κέλυφος.
  • Διαιρούμενες ή διμερούς τύπου (Split units). Ο ατμοποιητής (ή ο συμπυκνωτής) είναι ανεξάρτητος του υπολοίπου συστήματος.  Ανάλογα με το είδος της κινητήριας μηχανής, οι αντλίες θερμότητας ταξινομούνται σε


  • Αντλίες με ηλεκτροκίνητους συμπιεστές
  • Αντλίες με συμπιεστές κινούμενους από μηχανές εσωτερικής καύσης (πετρέλαιο, ατμός, αέριο κλπ)
  • Αντλίες με συμπιεστές απορρόφησης και προσρόφησης ( θερμική ενέργεια χαμηλής και μέσης θερμοκρασίας).


  Την τελευταία τριετία, ο όρος "αντλία θερμότητας", για τον περισσότερο κόσμο τείνει να αντικατασταθεί με τις αερόψυκτες αντλίες νερού (αντλίες αέρα / νερού) που έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση.


  Αναστροφή κύκλου

  Με την προσθήκη μιας δεύτερης εκτονωτικής βαλβίδας (που δεν λειτουργεί ως εκτονωτική, αλλά ως στένωση όταν δέχεται τη ροή ανάποδα) και μιας τετράοδης βάνας, οι σημερινές αντλίες θερμότητας μπορούν να ανατρέφουν τον κύκλο τους και να μεταφέρουν την θερμότητα προς την αντίθετη φορά.

  Διάγραμμα λειτουργίας αντλίας θερμότητας με αναστροφή κύκλου

  Με τον τρόπο αυτόν, μπορούμε την ίδια αντλία θερμότητας να την χρησιμοποιούμε το χειμώνα για να μεταφέρουμε θερμότητα από έξω στο σπίτι, και το καλοκαίρι για να μεταφέρουμε τη θερμότητα από το σπίτι έξω. Οταν επιλέγουμε λειτουργία στο κλιματιστικό μας, στην ουσία χειριζόμαστε την τετράοδη βάνα του μηχανήματος για να αναστρέψουμε τη ροή του ψυκτικού.


  Στοιχεία αντλιών θερμότητας.

  Στην πράξη τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά όσο στη θεωρία, και οι αντλίες θερμότητας δεν είναι τόσο απλά μηχανήματα όσο απλή είναι η αρχή λειτουργίας τους. Εκτός από τα παραπάνω βασικά εξαρτήματα, μια αντλία θερμότητας περιέχει ηλεκτρονικές πλακέτες που επιτηρούν τη λειτουργία των τμημάτων της συσκευής, αισθητήρια για να μετράται η θερμοκρασία και η πίεση του ψυκτικού μέσου πριν και μετά το συμπιεστή, επιτηρητή φάσεων για την διακρίβωση της σωστής ηλεκτρικής παροχής, εξαρτήματα αυτοματισμού, χειριστήρια, οθόνες ενδείξεων κ.λ.π., τα οποία στα σύγχρονα εξελιγμένα μηχανήματα επεκτείνονται σε ρύθμιση στροφών των ανεμιστήρων των στοιχείων και διαθέτουν ενσωματωμένη ηλεκτρονική λογική για να αποφασίζουν κάθε στιγμή τις βέλτιστες ρυθμίσεις όλων των τμημάτων του μηχανήματος.

  Εξωτερικό μηχάνημα αντλίας θερμότητας αέρα / αέρα όπου φαίνεται ο συμπιεστής.

  Τα συστατικά μέρη μιας σύγχρονης αντλίας θερμότητας αέρος με αναστροφή κύκλου είναι:

  1. Ο συμπιεστής (κομπρεσέρ) που συμπιέζει το αέριο και του αυξάνει τη θερμοκρασία.

  2. Ο συμπυκνωτής όπου συμπυκνώνεται το συμπιεσμένο αέριο και υγροποιείται αποβάλλοντας θερμότητα.

  3. Ο ανεμιστήρας του συμπυκνωτή που κινεί τον αέρα του περιβάλλοντος στο στοιχείο του συμπυκνωτή για να αποβάλλει το ψυκτικό την ενέργεια του (κατάσταση ψύξης)

  4. Η βαλβίδα εκτόνωσης στην οποία το υγρό ψυκτικό μέσο εκτονώνεται και μετατρέπεται σε αέριο με παράλληλη μείωση της θερμοκρασίας του.

  5. Ο εξατμιστής (ο εναλλάκτης νερού όπου εξατμίζεται το ψυκτικό υγρό και απορροφά ενέργεια από το νερό) όπου ψύχεται το νερό.

  6.α Αν η αντλία είναι αέρα / αέρα, τότε ο εξατμιστής είναι τύπου στοιχείου και υπάρχει ανεμιστήρας που κινεί τον αέρα του χώρου γύρω από τον εξατμιστή για να τον ψύξει.

  6.β Αν η αντλία θερμότητας είναι αέρα / νερού, τότε αντί για ανεμιστήρα, η αντλία διαθέτει έναν κυκλοφορητή (ή αντλία inline σε μεγαλύτερα μεγέθη αντλιών) που θέτει σε κίνηση το νερό ώστε να ψυχθεί στον εναλλάκτη από το εξατμιζόμενο ψυκτικό μέσο.

  7. Η τετράοδη βάνα που αναστρέφει τον κύκλο (και κατ' επέκταση τη φορά μεταφοράς της ενέργειας).

  8. Τα αισθητήρια θερμοκρασίας και πίεσης στο συμπιεστή και τον εξατμιστήρα.

  9. Οι πλακέτα που επιτηρεί με τη βοήθεια των αισθητηρίων τη συνολική λειτουργία της αντλίας θερμότητας, την προστατεύει από φθορά και καταστροφή, και εκτελεί τις απαιτούμενες ρυθμίσεις στην τετράοδη, τις εκτονωτικές και τους ανεμιστήρες ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.

  10. Το κέλυφος της αντλίας με τη βάση στήριξης.

  11. Το χειριστήριο.  Εξωτερική μονάδα αντλίας θερμότητας για οικιακή χρήσηΑντλίες θερμότητας τύπου inverter.

  Οι αντλίες θερμότητας που έχουν τη δυνατότητα αυξομείωσης των στροφών του συμπιεστή με τη χρήση ειδικής διάταξης που λέγεται inverter, ονομάζονται αντλίες θερμότητας τύπου inverter, και στην ουσία είναι αντλίες θερμότητας μεταβλητού φορτίου, έχουν δηλαδή τη δυνατότητα να αυξομειώνουν την ενέργεια που μεταφέρουν, αυξομειώνοντας την παροχή του ψυκτικού μέσου.


  Βαθμός απόδοσης αντλιών θερμότητας

  Η ποιότητα μιας αντλίας σε κατάσταση θέρμανσης, χαρακτηρίζεται από τον συντελεστή συμπεριφοράς(επίδοσης) COP (=Coefficient of Performance).

  Ροή ενέργειας στις αντλίες θερμότητας
  Η ροή ενέργειας σε μια αντλία θερμότητας που λειτουργεί σε κατάσταση θέρμανσης, έχει όπως στο διπλανό σχήμα.

  Η αντλία αντλεί από το ψυχρό περιβάλλον μια ποσότητα θερμότητας (ενέργειας) Q1, προσθέτει μηχανικό έργο (W) στο συμπιεστή, και αποδίδει ποσό ενέργειας Q2 στον ψυχρό χώρο.

  Οταν η αντλία λειτουργεί σε κατάσταση θέρμανσης, το ζητούμενο είναι το Q2, ενώ όταν αυτή λειτουργεί σε κατάσταση ψύξης, το ζητούμενο είναι το Q1.

  Ο ενεργειακός ισολογισμός στο σχήμα, απαιτεί

  Q2 = Q1 + W.
  Ο συντελεστής επίδοσης COP μιας αντλίας θερμότητας σε κατάσταση θέρμανσης, ισούται με
  Εξίσωση βαθμού απόδοσης αντλίας θερμότητας
  και για ιδανικές συνθήκες ισχύει η εξίσωση

  όπου
  Τθ είναι η θερμοκρασία του θερμού χώρου (σπίτι) και
  Τψ είναι η θερμοκρασία του ψυχρού (περιβάλλον)

  και από την οποία προκύπτει το συμπέρασμα ότι για την ίδια θερμοκρασιακή διαφορά Τθψ ο COP βελτιώνεται όσο υψηλότερης στάθμης είναι η θερμοκρασία Τθ.

  και ότι όσο μικρότερη είναι η θερμοκρασιακή διαφορά (Τθψ) μεταξύ του κλιματιζόμενου και του εξωτερικού χώρου, τόσο μεγαλύτερος είναι ο συντελεστής COP.

  Τα συμπεράσματα αυτά δείχνουν ότι οι αντλίες θερμότητας μπορούν να λειτουργήσουν πολύ αποδοτικά (με μεγάλους βαθμούς απόδοσης) στη χώρα μας, λόγω των ήπιων κλιματολογικών συνθηκών.

  Αν επιστρέψουμε στην εξίσωση ορισμού του συντελεστή COP
  Εξίσωση βαθμού απόδοσης αντλίας θερμότητας
  βλέπουμε ότι ο συντελεστής απόδοσης ισούται με το έργο που μεταφέραμε στον χώρο, δια το έργο που καταναλώσαμε στον συμπιεστή.

  Μια αντλία λοιπόν με συντελεστή COP 4, μεταφέρει 4kW ενέργειας καταναλώνοντας 1kW ηλεκτρισμού, ή αλλιώς, η μεταφορά ενέργειας κοστίζει 25% με την αντλία αυτήν.

  Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι ο συντελεστής COP εξαρτάται από τις θερμοκρασίες ψυχρού και θερμού χώρου και δεν είναι σε καμία περίπτωση σταθερός. Οι συντελεστές που δίνουν τα φυλλάδια των κατασκευαστών, είναι μετρημένοι συντελεστές επίδοσης, σε συγκεκριμένες θερμοκρασίες, τυποποιημένες με το πρότυπο Eurovent.

  Οι θερμοκρασίες αυτές είναι για τη θέρμανση
  Θερμοκρασία θερμού = 20οC και
  Θερμοκρασία εισόδου εξωτερικού αέρα 7oC / 6oC WB


  που σημαίνει ότι η εν λόγω αντλία, θα έχει τον συντελεστή COP που αναφέρει ο κατασκευστής, όταν η θερμοκρασία χώρου είναι 20οC και η θερμοκρασία περιβάλλοντος 7oC (DB) Σε οποιεσδήποτε άλλες συνθήκες, ο παράγοντας COP είναι διαφορετικός, και αυτό είναι το σημαντικότερο που πρέπει να κοιτάξει κανείς σε μια αντλία θερμότητας εκτός από τον ονομαστικό συντελεστή COP της, διότι είναι προτιμότερη μια αντλία με λίγο χαμηλότερο COP που παραμένει όμως σταθερό από μια αντλία με υψηλότερο COP που μειόνεται σημαντικά αν οι συνθήκες αλλάξουν.

  Για την θερινή λειτουργίας της ψύξης, χρησιμοποιείται ο λόγος ενεργειακής απόδοσης EER (Energy Efficiency Ratio), που ορίζεται ως:

  EER = Ψυκτική ισχύς εξατμιστή (btu/h) / Ηλεκτρική ισχύς συμπιεστή (W), ή EER = Q1/W.

  Ο συντελεστής EER μετράται επίσης σε τυποποιημένες συνθήκες Eurovent,

  Θερμοκρασία θερμού = 27οC και
  Θερμοκρασία εισόδου εξωτερικού αέρα 35oC / 6oC WB


  και εξαρτάται επίσης από τις θερμοκρασίες.

  Ειδικά στην ψύξη χρησιμοποιείται και ένας ακόμη δείκτης απόδοσης, ο εποχιακός βαθμός απόδοσης, (SEER) που ορίζεται σαν κλάσμα της ενέργειας που μεταφέρθηκε στην καλοκαιρινή περίοδο δια της ενέργειας που δαπανήθηκε στον συμπιεστή για την ίδια περίοδο.

  Περισσότερα για τις αντλίες θερμότητας θα βρείτε σε επόμενα άρθρα, για κάθε είδος αντλίας ξεχωριστά.

  Γρηγόρης Μοναχός.

  Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.
  Σχόλια 8 Σχόλια
  1. Kasmn's Avatar
   Καλησπέρα και Χρόνια Πολλά,

   Σαν νέο μέλος απο σήμερα, ανήμερα της Παναγίας, θα ήθελα να σας συγχαρώ για το τόσο ενημερωμένο forum και να ευχηθώ να συνεχίσετε την προσπάθειά σας.

   Είμαι κάτοικος Κοζάνης κι επειδή ψάχνομαι αυτό το διάστημα για θέρμανση στο νέο σπίτι μου, θα ήθελα την βοήθεια σας με το θέμα των αντλιών θέρμανσης.

   Το σπίτι ειναι μεζονέτα με 120μ2 ισόγειο και 80μ2 όροφο...

   Μπορειτε να μου δώσετε κάποιες κατευθύνσεις σχετικά με το τι πρέπει να ψάξω???

   Ευχαριστω...
  1. ziko's Avatar
   ziko -
   Καλησπέρα και χρόνια πολλά.

   Όπως πάντα λέμε εδώ, η ερώτησή σου δεν έχει μονοσήμαντη απάντηση.

   Μονοσήμαντο είναι το τι πρέπει να κάνεις, ήτοι:
   1) Να βρεις μηχανολόγο που ασχολείται επαγγελματικά με τις μελέτες θέρμανσης/κλιματισμού, ο οποίος θα σου κάνει μια μελέτη εφαρμογής
   2) Με τη μελέτη ανά χείρας θα πάρεις προσφορές από τεχνικές εταιρείες κατά προτίμηση (και όχι τυχόν εγκαταστάτες που στο παρελθόν ασχολούνταν με τζάκια ή κουφώματα και τώρα που έκοψε η δουλειά τους το γύρισαν στις αντλίες θερμότητας). Καλό θα ήταν να τους ζητήσεις να σε πάνε σε έργα τους και ακόμα καλύτερα να μιλήσεις με τους πελάτες τους εσύ ο ίδιος.
   3) Με τις προσφορές ανά χείρας ζητάς από τον μηχανολόγο του 1) να σου αξιολογήσει τεχνικά τις προσφορές και σε συνάρτηση σε τον παράγοντα κόστος επιλέγεις τον ανάδοχο.

   Επειδή τον ανάδοχο πρακτικά θα τον "ψιλοπαντρευτείς" όσον αφορά στην εγκατάσταση θέρμανσης του σπιτιού σου, πρόσεξε να επιλέξεις μια αντλία θερμότητας επώνυμης εταιρίας, με χρόνια στον κλάδο των αντλιών θερμότητας και έμπειρα συνεργεία που θα σε υποστηρίξουν. Μην πολυδώσεις σημασία σε τρανταχτές διαφημίσεις και φιγούρες.

   Επειδή λες για νέο σπίτι, προσοχή αν η οικοδομική σου άδεια είναι μετά τον Οκτώβριο του 2012, διότι θα περάσεις από έλεγχο ελεγκτή δόμησης, άρα καλό είναι το σύστημα που θα επιλέξεις να συμβαδίζει με τη μελέτη της θέρμανσης που έχετε στη άδειά σας

   Γρηγόρη (monachus) καλό είναι να ανοίξουμε ένα νέο topic σχετικά με το τι πρέπει να προσέχουν οι ιδιοκτήτες νέων κατοικιών σχετικά με τη μελέτη θέρμανσης που έχουν στην άδειά τους, μιας και οι ελεγκτές δόμησης έχουν το δικαίωμα να σταματήσουν μια άδεια αν δουν ασυμβατότητες μεταξύ άδειας και κατασκευής.
  1. monachus's Avatar
   Παρακαλώ να δημιουργήσετε θέμα στο φόρουμ με το ερώτημα σας.
   Προσπαθήστε τα σχόλια στα άρθρα να σχετίζονται με τα άρθρα.
  1. vagroul's Avatar
   Καλημέρα, σύμφωνα με αυτά που γράφει το άρθρο μια μονάδα αιρ κοντισιον εξωτερική αν συνδεθεί με έναν εναλάκτη ψυκτικού υγρού – νερού είναι σαν μια αντλία θερμότητας ( σαν αυτές που αποκαλούμε αντλίες θερμότητας) η υπάρχουν και άλλες διαφορές όπως στο ψυκτικό υγρό για να μπορεί να φτάνει το νερό στους 55c κτλ.
  1. nkx's Avatar
   nkx -
   Τα κλιματιστικά είναι αντλίες θερμότητας, αέρα-αέρα.
   Οι αντλίες θεερμότητας που πλέον εφαρμόζονται σε πληθώρα εφαρμογών θέρμανσης-ψύξης, είναι αντλίες θερμότητας αέρα-νερού.
   Στη γεωθερμία, πάλι αντλία θερμότητας έχουμε, εδάφους-νερού, νερού-νερού (θάλασσα κ.α.).
   Όλα είναι αντλίες θερμότητας, γιατι αντλούν θερμότητα απο ένα σημείο χαμηλής θερμοκρασίας πρός ένα σημείο (χώρο), υψηλής θερμοκρασίας. (Το ανάποδο γίνεται μόνο του στη φύση).

   Ο αέρας και το νερό έχουν εντελώς διαφορετικά θερμοδυναμικά χαρακτηριστικα (ενθαλπία κ.α.).
   Συνεπώς η αρχική απάντηση είναι όχι.
   Άν τώρα μπορεί κάποιος να κατασκευάσει κατάλληο συμπυκνωτή και κυρίως, ελεγκτή για να ρυθμίσει όλες τις παραμέτρους, τότε ίσως δουλέψει.
   Εχω ακούσει για ερασιτεχνικές κατασκευές, αλλα όλες απέτυχαν.
   Το θέμα δεν είναι να θερμάνουμε νερό στους 55 βαθμούς κελσίου.
   Το θέμα είναι να θερμάνουμε ένα χώρο, σε σταθερή θερμοκρασία που θα προσαρμόζεται στις ανάγκες του χρήστη, με οικονομικό τρόπο.
   Άν κάποιος το κάνει αυτό και το κόστος δεν είναι μεγαλύτερο απο μια έτοιμη αντλία θερμότητας ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ, εδώ είμαστε να το επιβραβεύσουμε και να το προωθήσουμε.
  1. geosou's Avatar
   Οι αντλίες inverter αν καταλαβαίνω καλά όταν δουν ότι η θερμοκρασία πλησιάζει το set point μειώνουν στροφές άρα και κατανάλωση. Σε περίπτωση που θέλουμε η αντλία να δουλεύει συνέχεια και έχουμε τον θερμοστάτη πχ στο 25 ουσιαστικά το inverter δεν έχει νόημα,σωστά;
  1. Vasileios141's Avatar
   Χαιρετω και παλι!Θα ηθελα τα φωτα σας σχετικαι με Α/Θ αερα αερα για διαμερισμα πολυκατοικιας του 1981. Πως θα λειτουρξει στον χωρο; Χρειαζεται να συνδεθει με τις σωληνες της κεντρικης θερμανσης της πολυκατοικιας ή θα πρεπει να εγκαταστησω δικτυο απο την αρχη; Η εξωτερικη μοναδα μπορει να τοποθετηθει στο μπαλκονι φανταζομαι. Ευχαριστω.
  1. alto's Avatar
   alto -
   Αν το διαμέρισμα σου δεν έχει αυτόνομη θέρμανση, τότε θέλεις καινούριο δίκτυο.