• Επείγοντα περιστατικά προπανίου


  Αρθρο του Φιλιππόπουλου Νίκου, εθελοντή πυροσβέστη Π.Σ.


  Εισαγωγή

  Αυτό το άρθρο αποτελεί μια προσωπική έρευνα στο Προπάνιο την οποία δημοσιεύω δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην αντιμετώπιση συμβάντων με Προπάνιο.

  Πρέπει να τονίσω ότι είναι προσωπική μελέτη και τα στοιχεία που περιλαμβάνει είναι κατ’ επιλογή περιορισμένα λόγω της απόφασής μου να δώσω έμφαση στην πρακτική υφή του θέματος. Επίσης θεωρώ ότι είναι επίκαιρο τώρα που το Φυσικό αέριο και το LPG αρχίζουν να γίνονται καθημερινότητα στην Ελλάδα. Ο λόγος που επελέγει το προπάνιο είναι διότι έχει παρόμοια χαρακτηριστικά με τα περισσότερα αέρια που χρησιμοποιούνται καθημερινά ( υγραέριο, LPG κλπ). [/COLOR]
  Πρέπει να τονιστεί ότι το Φυσικό Αέριο (μεθάνιο) ΔΙΑΦΕΡΕΙ σημαντικά ως προς το προπάνιο μιάς και είναι ελαφρύτερο από τον αέρα και συγκεντρώνεται στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας.

  Περαιτέρω πληροφορίες θα βρείτε στο τέλος του άρθρου αναλυτική βιβλιογραφία.[/B][/B]  1. Φυσικές – Χημικές Ιδιότητες Προπανίου

  Το Προπάνιο ( C3H8 ) είναι υδρογονάνθρακας ο οποίος συναντάται σε αέρια ή υγρή φυσική κατάσταση. Από τη φύση του είναι άοσμο και άχρωμο αλλά προστίθεται σε αυτό τεχνητό άρωμα ωστε να είναι έυκολη η αντίληψη της διαρροής του. Στο σημείο αυτό θα ασχοληθούμε με τις παρακάτω ιδιότητές του:

  • Ειδικό Βάρος
  • Πυκνότητα ατμού
  • Σημείο βρασμού
  • Αποτελέσματα της πίεσης και της θερμοκρασίας στο προπάνιο
  • Αποθήκευση του προπανίου σε κλειστές δεξαμενές
  • Εύφλεκτα όρια - Θερμοκρασία ανάφλεξης
  • Προϊόντα τέλειας και ατελούς καύσης του Προπανίου


  Ειδικό Βάρος (υγρού προπανίου)

  Η πυκνότητα του υγρού προπανίου είναι 0,504 στους 15.56 °C. Αυτό σημαίνει ότι το υγρό προπανίου είναι λίγο περισσότερο από το μισό βάρος του νερού στην ίδια θερμοκρασία, έτσι επιπλέει ως υγρό στην επιφάνεια του νερού.
  Πυκνότητα Ατμού

  Ο ατμός προπανίου έχει πυκνότητα ατμού 1,52 στους 15.56°C. Αυτό σημαίνει ότι ο ατμός προπανίου είναι περίπου 1,5 φορές βαρύτερος από τον αέρα (1.00) και συγκεντρώνεται στα κατώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας.
  Σημείο Βρασμού.

  Το σημείο βρασμού του προπανίου είναι -42.22 °C, αρκετά κάτω από την κανονική περιβαλλοντική θερμοκρασία. Αυτό σημαίνει ότι σε κανονική θερμοκρασία ατμοποιείται. Γι’αυτό και δεν συναντάται υπο φυσιολογικές συνθήκες σε υγρή μορφή.  Αποτελέσματα της πίεσης και της θερμοκρασίας στο προπάνιο

  Η θερμότητα και η πίεση επιδρούν στο προπάνιο με τον ίδιο σχεδόν τρόπο με το νερό.Η θερμότητα που προστίθεται σε αυτό, θα το αναγκάσει να επεκταθεί. Εφ' όσον η δεξαμενή που το περιέχει είναι ανοικτή, οι σχέσεις μεταξύ της θερμότητας, της θερμοκρασίας, και των σημείων βρασμού για το υγρό προπάνιο δεν θα αλλάξουν, ενώ για το αέριο ισχύει η καταστατική εξίσωση των αερίων: PV=cT. (Πίεση*Όγκος=σταθερά*Θερμοκρασία)
  Αποθήκευση προπανίου σε κλειστές δεξαμενές.

  Η θερμότητα και η πίεση έχουν επιπτώσεις στο προπάνιο με τον ίδιο σχεδόν τρόπο με το νερό. Όταν τοποθετείται σε κλειστές δεξαμενές (φιάλες)υπό πίεση, το προπάνιο, μπορεί να αποθηκευτεί ως υγρό. Σε μία κλειστή δεξαμενή το υγρό προπάνιο επικάθεται στον πάτο της, ενώ στο ανώτερο τμήμα της βρίσκεται προπάνιο σε αέρια μορφή. Όταν η πίεση πέσει, το υγρό προπάνιο θα εξατμιστεί τόσο ώστε να διατηρήσει την πίεση των ατμών του σταθερή.


  Τέσσερα σημαντικά σημεία για το αέριο προπανίου σε μία κλειστή δεξαμενή:

  1. Η θερμότητα του περιβάλλοντος θα θερμάνει το προπάνιο σε μια δεξαμενή ή μία φιάλη. Οι αλλαγές στην θερμοκρασία του υγρού προκαλούν τις αλλαγές στην πίεση ατμού. Σε αυτό το φαινόμενο οφείλεται και το άκρως επικίνδυνο BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion – Έκρηξη οφειλούμενη σε απότομη διαστολή ατμών).

  2. Το υγρό προπάνιο, όπως το νερό, θα ατμοποιηθεί όταν προστίθεται θερμότητα σε αυτό. Συνήθως οι δεξαμενές και οι φιάλες γεμίζονται περίπου έως το 80% της ικανότητάς τους, αφήνοντας αρκετό χώρο επάνω από το υγρό για να επιτρέψει στο προπάνιο να επεκταθεί ελεύθερα κατά τις αλλαγές της περιβαλλοντικής θερμοκρασίας. Το καλοκαίρι, η υπερχείλιση στις μικρές φιάλες προπανίου των 9 Kg είναι ένα συχνό φαινόμενο.

  3. Κάθε δεξαμενή προπανίου πρέπει να είναι εξοπλισμένη με τουλάχιστον μία ανακουφιστική βαλβίδα πίεσης η οποία μειώνει την πίεση των ατμών, όταν αυτή τείνει να ξεπεράσει τα ασφαλή όρια αντοχής της.

  4. Σε μία δεξαμενή, στο κατώτερο μέρος της είναι το υγρό προπάνιο και στο ανώτερο το αέριο ( αν δημιουργηθεί ρωγμή στο άνω μέρος της θα διαρρέει αέριο ενώ στο κάτω μέρος της υγρο. ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν μία δεξαμενή προπανίου ανατραπεί, από την βαλβίδα εξόδου της θα ρέει ΥΓΡΟ προπάνιο)  5. Οι διαρροές υγρού προπανίου είναι πιο επικίνδυνες από τις διαρροές αερίου.

  Εύφλεκτα όρια - Θερμοκρασία ανάφλεξης

  Τα εύφλεκτα όρια του προπανίου σε αναλογία με τον αέρα είναι από 2.15% έως 9.6%. Η ιδεατή αναλογία καύσης του προπανίου είναι 4% σε αναλογία με τον αέρα. Η θερμοκρασία ανάφλεξης του προπανίου είναι μεταξύ 493.3° C και 604°C.

  Προϊόντα τέλειας και ατελούς καύσης του Προπανίου.

  Κατά την τέλεια καύση του προπανίου ( Αναλογία Προπανίου / Αέρα 2.15-9.6%) παράγονται τα συνήθη προϊόντα της καύσης υδρογονανθράκων, τα οποία είναι Διοξείδιο του ’νθρακα (CO2) και Υδρατμοί (H2O).
  Κατά την ατελή καύση του προπανίου ( Αναλογία Προπανίου / Αέρα μεγαλύτερη του 9.6% ) παράγονται επιβλαβείς χημικές ενώσεις:
  Υδρατμοί
  Μονοξείδιο του άνθρακα
  Θειικό οξύ
  Αλδεύδες και
  Αιθάλη
  Συνεπώς κρίνεται απαραίτητη η χρήση αναπνευστικής προστασίας ( Συσκευή ή φίλτρο ) και ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή δηλητηρίασης λόγω του μονοξειδίου.


  2. Δεξαμενές Προπανίου

  Στη σύγχρονη εποχή παρατηρούνται όλο και περισσότερες χρήσεις του προπανίου, με αποτέλεσμα για κάθε μία από αυτές να κατασκευάζονται και ανάλογες δεξαμενές. Μερικές από αυτές είναι οι φιάλες οικιακής χρήσεως, οι φιάλες αναγόμωσης, τα μικρά φιαλίδια ( γκαζάκια ), οι κινητές δεξαμενές ( βυτιοφόρων), και οι σταθερές δεξαμενές ( πρατηρίων – εργοστασίων ).Θα ήταν μάταιο να αναλύσουμε το κάθε είδος ξεχωριστά, μιάς και διαφέρουν όχι μόνο μεταξύ των ανωτέρω ειδών αλλά και η κάθε μία ως προς τον κατασκευαστή της. Υπάρχουν όμως συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα οποία είναι κοινά σε όλες τις δεξαμενές προπανίου και μας ενδιαφέρουν από πρακτικής άποψης. Αυτά είναι:

  Χαρακτηριστικά δεξαμενών προπανίου

  2.1 Δεξαμενή – φιάλη
  2.2 Ρυθμιστές πίεσης
  2.3 Ανακουφιστικές βαλβίδες.
  2.4 Πιθανότητες αστοχίας.
  2.1 Δεξαμενή – φιάλη

  Αυτό που μας ενδιαφέρει σε μία δεξαμενή είναι κυρίως οι ραφές της. Στην αγορά αυτή τη στιγμή υπάρχουν 3 είδη δεξαμενών – φιαλών:

  ’νευ ραφών
  Τριμερής κατασκευή
  Διμερής κατασκευή

  Ανάλογα με τις ραφές που έχει μια δεξαμενή για να ενώνουν τα κομμάτια της, φανερώνονται και τα σημεία στα οποία θα διερραγεί σε περίπτωση αστοχίας της.


  2.2 Ρυθμιστές πίεσης

  Οι ρυθμιστές πίεσης (εικόνα δεξιά) μειώνουν την υψηλότερη πίεση αερίου μέσα στη δεξαμενή σε μια χαμηλότερη και πιό σταθερή πίεση που είναι απαραίτητη για την ακίνδυνη και αποτελεσματική χρήση των συσκευών αερίου όπως τις θερμάστρες, τις κουζίνες, κ.λπ....


  2.3 Ανακουφιστικές βαλβίδες πίεσης

  Οι δεξαμενές προπανίου άνω κάποιας χωρητικότητας πρέπει να είναι εξοπλισμένες με ανακουφιστικές βαλβίδες πίεσης για να ανακουφίσουν την υπερβολική πίεση κατά τη διάρκεια των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, όπως μια πυρκαγιά. Οι ανακουφιστικές βαλβίδες πίεσης ρυθμίζονται να ανοίγουν μεταξύ 250 psig και 375 psig ανάλογα με τη δεξαμενή. Επίσης οι περισσότερες έχουν μηχανισμό που εμποδίζουν τη συνεχόμενη διαρροή αερίου και το εκτοξεύουν διακεκκομένα.


  2.4 Πιθανότητες αστοχίας

  Σύμφωνα με έρευνες της NPGA και του Queens University οι πιθανότητες αστοχίας μίας φιάλης των 20 κιλών είναι 32% όταν δέχεται θερμικό φορτίο από φλεγόμενο αέριο που διαφεύγει από την ίδια. Από το ποσοστό των 32%, μόνο το 13% θα εκραγούν ( BLEVE) ενώ το υπόλοιπο 21% διερράγει σε ένα τουλάχιστον σημείο και θα καταναλωθεί το περιεχόμενό τους δημιουργώντας ένα « τζέτ φωτιάς». Οι στατιστικές αυτές ΔΕΝ ισχύουν για μεγαλύτερες δεξαμενές προπανίου.  4.Οδηγίες αντιμετώπισης περιστατικών προπανίου

  Πρέπει να τονιστεί ότι οποιοδήποτε επείγον περιστατικό που αφορά το προπάνιο, για να αντιμετωπιστεί σωστά, προαπαιτεί πλήρη και συνειδητή γνώση των φυσικών και χημικών ιδιοτήτων του που προαναφέραμε, καθώς και πλήρη προστατευτικό εξοπλισμό (PPE).

  Τα επείγοντα περιστατικά που αφορούν το προπάνιο χαρακτηρίζονται από υψηλή ρευστότητα και επικινδυνότητα. Με τον όρο υψηλή ρευστότητα εννοούμε ότι η φύση του περιστατικού καθώς και οι κίνδυνοι που εγγυμονεί αλλάζουν με μεγάλο ρυθμό κατά την διάρκεια του συμβάντος. Σε αυτό άλλωστε οφείλεται και η επικινδυνότητά τους.


  Η αντιμετώπιση των περιστατικών με προπάνιο προυποθέτει την αναγνώριση των παραγόντων που θα καθορίσουν την περεταίρω εξέλιξη του συμβάντος. Αυτοί είναι:

  Το μέγεθος και το είδος της δεξαμενής / φιάλης.

  Η καταπόνηση που δέχεται, ή έχει ήδη δεχτεί ( μηχανική ή θερμική )


  Αν υπάρχει διαρροή της δεξαμενής ή σημεία καταπονημένα.


  Ύπαρξη ή όχι ανακουφιστικών βαλβίδων.


  Αν υπάρχουν ανακουφιστικές βαλβίδες, λειτουργουν; ( ένδειξη συσσωρευμένης πίεσης εντός της δεξαμενής)


  Βαλβίδες και βάνες ελέγχου που υπάρχουν.


  Ύπαρξη συστήματος πυροπροστασίας.


  Ανθρώπινες ζωές ή ιδιοκτησία που κινδυνεύει από το συμβάν.


  Μέγεθος και έιδος του χώρου που επηρρεάζεται από τη διαρροή / πυρκαγιά.


  Διαθέσιμα μέσα για την καταπολέμηση του συμβάντος.


  Η αξιολόγηση των ανωτέρω μπορεί να δώσει μία σαφή εικόνα του συμβάντος και να καθορίσει τον τρόπο επέμβασής μας. Γενικότερα όμως, ισχύουν κάποιοι βασικοί κανόνες που θα έπρεπε να εφαρμόζονται σε κάθε επείγον περιστατικό προπανίου.


  Φιλιππόπουλος Νίκος
  Εθελοντής Πυροσβέστης ΠΣ
  Εθελοντής Δασοπυροσβέστης - Διασώστης ΟΕΔΔ
  ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ

  ΠΟΤΕ δεν επιχειρούμε να κατασβέσουμε μια πυρκαγιά τροφοδοτούμενη διαρκώς από έυφλεκτο αέριο. Ο μόνος τρόπος ελέγχου της είναι η αποκοπή της παροχής του αερίου.

  ΠΑΝΤΑ πλησιάζουμε μία δεξαμενή προπανίου που δέχεται ή έχει δεχτεί θερμικό φορτίο ή μηχανική καταπόνηση αποφεύγοντας τα σημεία ραφών της καθώς και τα αντικρινά τους σημεία. Σε περίπτωση αστοχίας, από τα σημεία ραφών εκδηλώνεται η έκρηξη ( BLEVE ) και από την άλλη εκτοξεύονται τα περισσότερα θραύσματα της δεξαμενής.

  ΠΟΤΕ δεν επιχειρούμε χωρίς πλήρη προστατευτικό εξοπλισμό σε οποιοδήποτε συμβάν προπανίου ( μέχρι και σε απλή διαρροή, διότι αν και δεν είναι τοξικό αέριο, λόγω του ότι μετατοπίζει τον αέρα, μπορεί να προκαλέσει ασφυξία ).

  ΠΟΤΕ δεν επιτρέπουμε σε ενδεχόμενες πηγές ανάφλεξης ( οχήματα, μηχανοκίνητες αντλίες, εργαλεία που μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρα κ.α.) να παρευρίσκονται σε χώρο που υποψιάζεται διαρροή προπανίου.

  ΠΑΝΤΑ προσεγγίζουμε μία δεξαμενή προπανίου έχωντας τον άνεμο πίσω μας ( στην ύπαιθρο ). Κατ’ αυτό τον τρόπο οποιαδήποτε διαρροή ή ενδεχόμενη έκρηξη θα κατευθυνθεί όσο γίνεται μακριά μας.

  ΠΑΝΤΑ επιχειρούν σε συμβάντα προπανίου ΜΟΝΟ πυροσβέστες που έχουν εκπαιδευτεί για ανάλογα περιστατικά. Σε αντίθετη περίπτωση καλείται να αναλάβει η αρμόδια υπηρεσία.

  ΠΑΝΤΑ σε επείγοντα περιστατικά προπανίου που αφορούν δεξαμενές ή διαρροές καλό είναι να εκκενώνεται περιοχή ανάλογη της δεξαμενής / διαρροής.  Γενικότερα, υπάρχουν 3 τρόποι αντιμετώπισης των περιστατικών προπανίου:


  • Αμυντικός,
  • Επιθετικός,
  • Μη επέμβασης.  ΠΩΣ: Οι επιθετικοί τρόποι κατατάσσονται σε 2 διαφορετικά είδη συμβάντος.

  1 - ΔΙΑΡΡΟΗ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ

  Α. Χωρίς πυρκαγιά.

  Γίνεται εκκένωση της περιοχής, ενώ ταυτόχρονα γίνεται αραίωση του μίγματος αέρα-προπανίου με νερό σε μορφή ομίχλης μέχρι να κλείσουμε την παροχή και να αδειάσει η εγκατάσταση προπανίου. Η προσέγγιση προς τη διαρροή πρέπει να γίνει με πλήρη προστατευτικό εξοπλισμό και ανάλογες εγκαταστάσεις για την αραίωση της διαρροής (για οικιακή / βιομηχανική σωλήνωση προπανίου προτείνωνται 2 εγκαταστάσεις των 62, με παροχή 400 λίτρων ανά λεπτό η κάθε μία ). Η προσβολή πρέπει να γίνεται πάντα με την πλάτη μας στον άνεμο. Σε περίπτωση διαρροής σε κλειστό χώρο επιχειρείται εκκένωση του χώρου, απομόνωση πιθανών πηγών ανάφλεξης, κλείσιμο της παροχής και ύστερα εξαερισμός του χώρου ( υδραυλικός ή φυσικός, όχι μηχανικός λόγω κινδύνου ανάφλεξης από τον απαγωγέα).

  Β. Με πυρκαγιά

  Γίνεται εκκένωση του χώρου και κλείσιμο της παροχής. Προστατεύονται οι γύρω χώροι με νερό ή καλύτερα με αφρό. ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε κλειστό χώρο, η πυρκαγιά καταναλώνει μεγάλα ποσά οξυγόνου και είναι απαραίτητος ο πλήρης προστατευτικός εξοπλισμός. Σε περίπτωση που η βάνα για το κλείσιμο της παροχής είναι κοντά στην πυρκαγιά και δεν υπάρχει εναλλακτικός τρόπος υπάρχει συγκεκριμένη επιθετική τακτική που αναλύεται παρακάτω. Αυτή η τακτική μπορεί επίσης να εφαρμοστεί και σε περίπτωση που η εναλλακτική βάνα είναι μακριά από τον χώρο εκδήλωσης της πυρκαγιάς και η ποσότητα του αερίου από την μία βάνα εώς την άλλη είναι τόση που θα δημιουργήσει πρόβλημα εάν περιμένουμε να εκτονωθεί
  Η προσέγγιση της πυρκαγιάς γίνεται από 2 ομάδες πυροσβεστών με εγκαταστάσεις των 62 και βολή αυτοπροστασίας, καθοδηγούμενες από έναν συντονιστή-πυροσβέστη ενώ παράλληλα υπάρχει και 3η ομάδα με ανάλογη εγκατάσταση σε περίπτωση που αστοχήσουν οι εγκαταστάσεις που προωθούνται προς την πυρκαγιά.Οι 2 ομάδες παρατάσσονται παράλληλα, σε απόσταση τόση ώστε ο συντονιστής να μπορεί να μπεί ανάμεσα στους 2 αυλοφόρους κρατώντας τους με τεντωμένα τα χέρια του για να τους δίνει το βήμα.
  Ξεκινούν από απόσταση ασφαλείας και πάντα με πλάτη στον άνεμο ( υπαίθρια πυρκαγιά) και κατά το σύνθημα του συντονιστή προχωρούν ένα βήμα κάθε φορά. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι να προσεγγιστεί η πυρκαγιά και ο συντονιστής να μπορέσει να κλείσει τη βάνα. Έμφαση πρέπει να δοθεί ώστε όταν έχει προσεγγιστεί η πυρκαγιά, η βολή ανοιχτής ομίχλης και των δύο αυλοφόρων να "ακουμπάει" το πάτωμα έτσι ώστε να εμποδίζει το αέριο να διεφύγει από κάτω της και να προσβάλλει τους πυροσβέστες.
  2 - ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΟΥ ΔΕΧΕΤΑΙ ΘΕΡΜΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ

  Οι δεξαμενές προπανίου που δέχονται θερμικό φορτίο ή έχουν υποστεί μηχανική καταπόνηση πρέπει να προσεγγίζονται πάντα με πλάτη στον άνεμο και ΠΑΝΤΑ κάθετα προς τις ραφές τους (βλ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ). Αυτή η προσέγγιση είναι απαραίτητη για αποφυγή των θραυσμάτων σε πιθανή έκρηξη. Συγκεκριμένα σε μελέτη του πανεπιστημίου του Queens μπορούμε να διακρίνουμε τη διασπορά των θραυσμάτων σε σχέση με τις ραφές μιάς φιάλης (Εικόνα αριστερά). Η Επιθετική Αντιμετώπιση πυρκαγιάς που επιρεάζει δεξαμενή προπανίου προυποθέτει ότι ο χρόνος και η ένταση του θερμικού φορτίου που δέχεται η δεξαμενή μας επιτρέπει να επιχειρήσουμε. Γι’αυτό το λόγο πρέπει πάντα να λαμβάνουμε υπόψη μας την Έναρξη του συμβάντος, το χρόνο μετάβασής μας καθώς και το χρόνο που αναμένεται να χρειαστούμε για την ανάπτυξη της επιθετικής τακτικής μας. Αλλιώς καταφεύγουμε σε άλλες τακτικές όπως οι αμυντικές ή της μη-επέμβασης.

  Η επιθετική αντιμετώπιση περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:
  1 Αναγνώριση
  2 Προσέγγιση
  3 Ψύξη
  4 Κατάσβεση / Απομάκρυνση
  1.Αναγνώριση

  Τα στοιχεία που πρέπει να γνωρίζουμε πρίν την επέμβασή μας είναι τα εξής:
  · Το είδος της δεξαμενής
  · Η χωρητικότητά της
  · Εάν έχει ανακουφιστικές βαλβίδες o –λειτουργούν; ( ένδειξη υψηλής πίεσης εντός της)
  · Εάν είναι φορητή (φιάλη)
  · Εάν φέρει μειωτήρα πίεσης
  · Εάν η πυρκαγιά τροφοδοτείται από τη δεξαμενή
  · Καλό είναι να ξέρουμε και την πληρότητά της ( σε μια δεξαμενή που είναι σχεδόν άδεια καταλαμβάνει μεγαλύτερη επιφάνεια το αέριο προπάνιο εντός της και είναι περισσότερο πιθανή μία έκρηξη- Bleve).

  Επίσης αν αδειάζει χωρίς μειωτήρα πίεσης υπάρχει περίπτωση αναρρόφησης της φλόγας εντός της δεξαμενής με αποτέλεσμα την έκρηξή της.


  2.Προσέγγιση

  Σε περίπτωση που η πυρκαγιά τροφοδοτείται από προπάνιο της δεξαμενής, εφαρμόζουμε την προσέγγιση της αμυντικής μεθόδου ( μόνο εάν η βάνα της είναι προσπελάσιμη). Επίσης προσέχουμε να μην είμαστε στην κατεύθυνση της βαλβίδας ανακούφισής της ( εάν έχει) γιατι σε περίπτωση ενεργοποίησής της και ύπαρξης πυρκαγιάς πλησίον της θα εκτοξεύσει κύμα φωτιάς κατά τη λειτουργία της. Εάν δεν τροφοδοτείται η πυρκαγιά από τη δεξαμενή, εφαρμόζουμε ανάλογη προσέγγιση με το χώρο που την περιέχει.


  3.Ψύξη
  Επιχειρούμε ψύξη της φιάλης ΠΑΝΤΑ με διασκορπισμένη βολή ή ομίχλη σε ολόκληρο το ανώτερο μέρος της ώστε να μειώσουμε την πίεση εντός της (εικόνα δεξιά).


  4.Κατάσβεση – Απομάκρυνση

  Εάν είναι φορητή (φιάλη), δημιουργούμε μονοπάτι προσέγγισής της και πλησιάζουμε σύμφωνα με τους κανόνες προσέγγισης που προαναφέρθηκαν ενώ παράλληλα την ψύχουμε. Έπειτα κλείνουμε τη βάνα της δεξιόστροφα και την απομακρύνουμε.

  Εάν δεν είναι φορητή επιχειρούμε την ψύξη της και με ΑΛΛΗ εγκατάσταση την προσβολή της πυρκαγιάς μόνο εφόσον κριθεί ότι η δεξαμενή ψύχεται επαρκώς.
  Εάν η πυρκαγιά είναι σε σταθερή δεξαμενή και παράλληλα τροφοδοτείται από αυτήν, επιχειρείται η ψύξη της και το κλείσιμο της βάνας σύμφωνα με την προσέγγιση του αμυντικού τρόπου.


  Μη επέμβαση – εκκένωση χώρου:
  Η μη επέμβαση – εκκένωση χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις που κρίνεται ότι το προσωπικό ασφαλείας θα εκτεθεί σε αδικαιολόγητο κίνδυνο. Η ελάχιστη απόσταση εκκένωσης κρίνεται ανάλογα με το μέγεθος του συμβάντος. Π.χ., η ελάχιστη απόσταση ασφαλείας για μία οικιακή φιάλη υγραερίου είναι 150 μέτρα .

  Φιλιππόπουλος Νίκος
  Εθελοντής Πυροσβέστης ΠΣ
  Εθελοντής Δασοπυροσβέστης - Διασώστης ΟΕΔΔ
  4. Βιβλιογραφία“Propane Emergencies” – M.S.Hildenbrand – G.G.NOLL – NPGA
  “Analysis of Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion” - Michael W. Roberts - EQE
  “Propane Safety and Training Road Map” –Propane Exceptional Energy
  “Firefighter’s Handbook – Essentials of firefighting and emergency response” – Delmar Thomson Learning
  “Tactical Respone Guidelines on Propane Incidents” – NFAAA
  “Essentials of Firefighting 4th Edition” – IFSTA
  Incident Reports - NFPA
  “Firefighting Class B fires” – W.G.Miller
  “Firefighter I” – NFPA 1001/92