• Εγχειρίδιο ατμού - Armstrong Steam Basics


    Τεχνικό εγχειρίδιο ατμού της Armstrong, δυστυχώς στην Αγγλική γλώσσα.

    Εξαιρετικά επεξηγηματικό. Ξεκινάει από βασικές γνώσεις ατμού και μπορεί να βοηθήσει πολύ όποιον θέλει να ασχοληθεί με τον ατμό.