• Καπνοδόχος


  Με τον γενικό όρο καπνοδόχο, εννοούμε το σύνολο των δομικών στοιχείων που εξασφαλίζουν την απαγωγή των καυσαερίων, από τις εστίες καύσης των λεβήτων στο περιβάλλον.

  Η καπνοδόχος είναι πολύ σημαντικό τμήμα μιας εγκατάστασης θέρμανσης, και εξασφαλίζει ασφαλή και οικονομική λειτουργία του λεβητοστασίου. (Υπερδιαστασιολόγηση καμινάδας και κατανάλωση )

  Ο καυστήρας καίει εντός του λέβητα μίγμα καυσίμου και οξυγόνου απο τον ατμοσφαιρικό αέρα, και παράγει θερμότητα και αέρια κατάλοιπα της καύσης.

  Η αντίδραση καύσης είναι μία χημική αντίδραση που έχει ως παράγωγα αέρια CO2, NOx και άλλα αέρια, η σύσταση των οποίων εξαρτάται απο το καύσιμο και τον λόγο μίγματος πρός αέρα.

  Τα αέρια κατάλοιπα (καυσαέρια) κατα την εξοδό τους απο τον λέβητα έχουν υψηλή θερμοκρασία (180~200oC) με αποτέλεσμα να είναι ελαφρύτερα απο τον ατμοσφαιρικό αέρα και να ανεβαίνουν πρός τα πάνω λόγω του φαινομένου που ονομάζεται ελκυσμός.

  Το φαινόμενο αυτό μπορεί να παρατηρηθεί και στο τζάκι.

  Για να διατηρηθεί η υψηλή θερμοκρασία των καυσίμων (ώστε να διατηρηθεί το φαινόμενο του ελκυσμού μέχρι την έξοδο των καυσαερίων απο την καπνοδόχο), η καπνοδόχος πρέπει να είναι καλά μονωμενη σε ΟΛΟ της το μήκος. (Ωστε να αποφεφχθεί η μειωση της θερμοκρασίας τους κατα μήκος της καπνοδόχου).

  Καπνοδόχο συνήθως ονομάζουμε το κατακόρυφο τμήμα του αγωγού απαγωγής καυσαερίων.

  Το οριζόντιο τμήμα που συνδέει τον λέβητα με την καπνοδόχο λέγεται καπναγωγός, και πρέπει να είναι επίσης μονωμένος.
  Σε όλες τις καπνοδόχους, όσο καλά κατασκευασμένες και μονωμένες είναι, κατα την έναρξη και λήξη λειτουργίας, λόγω της χαμηλής θερμοκρασίας των καυσαερίων, δημιουργούνται στα τοιχώματα της καπνοδόχου υγροποιήσεις. Οι υγροποιήσεις είναι τοξικότατες και διαβρωτικοτατες, και πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την συλλογή τους στο κατω μέρος της καπνοδόχου, χωρίς αυτές να μπορούν να φτάσουν στον λέβητα.

  Αυτο επιτυγχάνεται με την χρήση ειδικού τεμαχίου ΤΑΦ στο σημείο σύνδεσης του καπναγωγού με την καπνοδόχο.
  Να σημειωθεί ότι σε καπνοδόχους με κακή μόνωση το φαινόμενο της υγροποίησης είναι εντονότατο, και συχνά είναι η αιτία για την πρόωρη καταστροφή του λέβητα (ειδικά όταν δέν συλλέγονται τα συμπυκνώματα και αφήνονται να ρέουν εντός του λέβητα).

  Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην στεγανότητα της καπνοδόχου, καθώς τα καυσαέρια είναι τοξικά, και σε μεγάλες συγκεντρώσεις μπορούν να επιφέρουν μέχρι και θάνατο!

  (Δές και ΔΙΑΡΡΟΗ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ??(sos) )

  Λάθος επιλογή της διατομής της καπνοδόχου ή κακή κατασκευή (με κυριότερη αιτία την κακή μόνωση και την διαμόρφωση συλλογής συμπυκνωμάτων), οδηγεί σε ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ του καυστήρα με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται ο μέγιστος βαθμός απόδοσης της εγκατάστασης. Αυτό έχει σαν συνέπεια την αντιοικονομική λειτουργία της εγκατάστασης, την ρύπανση του περιβάλλοντος, και μερικές φορές σε επικίνδυνη λειτουργία της εγκατάστασης.

  Απο τα παραπανω μπορούμε να συμπεράνουμε την σημασία της καλής κατασκευής της καπνοδόχου.