• Υπολογισμός χωρητικότητας πυκνωτών για διόρθωση συντελεστή ισχύος σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

  Το πρόγραμμα υπολογίζει το συνολική χωρητικότητα πυκνωτών που απαιτούνται για την αλλαγή του συννημιτόνου cos(f) σε μια ηλεκτρική εγκατάσταση από cos(f1) σε cos(f2) για δεδομένο φορτίο εγκατάστασης σε kW.

  Τα cos(f1) and cos(f2) πρέπει να είναι μεταξύ [0..1]


  Πρόγραμμα υπολογισμού χωρητικότητας πυκνωτών σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις - kVAr Calculator program

  Τρέχον 3~ φορτίο : kW.
  Τρέχον συνημίτονο cos(f1)
  Επιθυμητό συνημίτονο cos (f2)
  Απαιτείται η εγκατάσταση πυκνωτών συνολικής χωρητικότητας kVAr
 • Θέρμανση - κλιματισμός  Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού