• Υπολογισμός όγκου δοχείου διαστολής σε εγκαταστάσεις θέρμανσης

  Το μικρό αυτό προγραμματάκι, υπολογίζει τον ελάχιστο απαιτούμενο όγκο του δοχείου διαστολής σε μια εγκατάσταση θέρμανσης, βάσει του προτύπου EN12828.

  Ορισμοί:

  • Va (lt) = ο συνολικός όγκος νερού στο σύστημα θέρμανσης σε κρύα κατάσταση
  • Vn (lt) = ο ονομαστικός όγκος του δοχείου διαστολής
  • Vv (lt) = ο αρχικός όγκος νερού στο δοχείο διαστολής
  • Ve (lt) = ο επιπλέον όγκος νερού που θα εισχωρήσει στο δοχείο (ο όγκος διαστολής)
  • Po (bar) = αρχική πίεση αερίου στο δοχείο (ελάχιστη πίεση)
  • Pa (bar) = αρχική πίεση του δικτύου θέρμανσης (κρύα εγκατάσταση)
  • Pe (bar) = τελική επιτρεπόμενη πίεση στην εγκατάσταση (στη μέγιστη θερμοκρασία)
  • Pst (bar) = πίεση δικτύου στο σημείο εγκατάστασης του δοχείου (στατικό ύψος εγκατάστασης)
  • Psv (bar) = πίεση ανοίγματος βαλβίδας ασφαλείας


  Πρόγραμμα υπολογισμού ελάχιστου όγκου δοχείου διαστολής σε εγκατάσταση θέρμανσης.

  Στατικό ύψος εγκατάστασης (Pst) : m.
  Συνολικός όγκος νερού στο συστημα lt
  Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας της εγκατάστασης oC
  Πίεση ανοίγματος βαλβίδας ασφαλείας (psv) bar
  Αρχική πίεση στο δοχείο αδρανείας (P0) bar
  Αρχικός όγκος νερού στο δοχείιο (Vv) lt
  Συντελεστής διαστολής νερού στη μέγιστη θερμοκρασία (n %) %
  Επιπλέον όγκος νερού στο σύστημα (Ve) lt
  Απαιτείται η εγκατάσταση δοχείου διαστολής χωρητικότητας lt
  Ο μαθηματικός τύπος για τον υπολογισμό του ονομαστικού όγκου Vn του δοχείου διαστολής ειναι ο:  όπου (Ve+Vv) είναι ο συνολικός όγκος νερού που θα βρεθεί εντός του δοχείου όταν η εγκατάσταση βρεθεί στη μέγιστη θερμοκρασία.

  Ο αρχικός ογκος νερού στο δοχείο, υπολογίζεται σαν ποσοστό (0,5%) του συνολικού όγκου νερού στην εγκατάσταση, άρα  Ο όγκος διαστολής (ο επιπλέον όγκος που καταλαμβάνει το νερό όταν ζεσταθεί), ισούται με  δηλαδή με τον αρχικό συνολικό όγκο νερού στο συστημα (Va) επι τον συντελεστή διαστολής.

  Ο συντελεστής διαστολής μπορεί να υπολογιστεί είτε από τον πίνακα, είτε από το διάγραμμα:
  Η επιτρεπόμενη μέγιστη πίεση στην εγκατάσταση (Pe) ισούται με την πίεση ασφαλείας (πίεση στην οποία ανοίγει η βαλβίδα ασφαλείας) μείον ένα περιθώριο ασφαλείας (Δpsv)  το όριο ασφαλείας Δpsv για πιέσεις μέχρι 5 bar, ισούται με 0,5bar

  ενώ για την αρχική πίεση του αέρα στο δοχείο διαστολής (Po), ισχύει  δηλαδή ισούται με το στατικό ύψος εγκατάστασης προσαυξημένο κατά τον συντελεστή PD
  ο οποίος είναι

  0,0 για εγκαταστάσεις μέγιστης θερμοκρασίας μέχρι 100 βαθμούς Κελσίου,
  0,5 για εγκαταστάσεις μέγιστης θερμοκρασίας 100-110 oC,
  1,0 για εγκαταστάσεις μέγιστης θερμοκρασίας 110-120 oC,
 • Θέρμανση - κλιματισμός  Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού