• Ψυχρομετρικός χάρτης


    Ψυχρομετρικός χάρτης.    Ψυχρομετρικούς υπολογισμούς μεγάλης ακρίβειας μπορείτε να εκτελέσετε με το online πρόγραμμα ψυχρομετρίας που θα βρείτε εδώ.

    Εδώ θα βρείτε ένα πάρα πολύ αξιόλογο και χρήσιμο διδακτικό μέσο για τις ψυχρομετρικές έννοιες και υπολογισμούς.