• Αντλία θερμότητας τύπου inverter και δοχείο αδρανείας.


  Ολες οι αντλίες θερμότητας διαθέτουν σύστημα προστασίας έναντι επανεκκινήσεων, για να προστατεύσουν τα τμήματα του μηχανήματος από πρόωρη φθορά ή και καταστροφή. Ο ελάχιστος χρόνος επανεκκίνησης, ποικίλει ανάλογα με το μοντέλο και κυμαίνεται ανάμεσα στα 2 με 3 λεπτά.


  Αν το νερό ζεσταθεί (ή κρυώσει σε κατάσταση θέρμανσης) πριν την πάροδο του χρόνου αυτού, η αντλία δεν θα ξαναξεκινήσει πριν περάσει ο χρόνος αυτός και θα κυκλοφορεί χλιαρό νερό στο σύστημα μέχρι να επανεκκινήσει η αντλία και να το ξανακρυώσει (ξαναζεστάνει στη θέρμανση).

  Αυτό σημαίνει ότι αν το νερό είναι λίγο, θα υπάρχουν διαστήματα που το νερό θα κυκλοφορεί, αλλά δεν θα είναι ψυχρό / ζεστό και δεν θα ψύχει / θερμαίνει το χώρο.

  Στις αντλίες σταθερού όγκου ψυκτικού μέσου (όχι inverter) η προσθήκη δοχείου αδρανείας είναι συνήθως επιβεβλημένη, εκτός από πολύ εκτεταμένα δίκτυα. Ο μελετητής θα πρέπει να υπολογίσει τον όγκο του νερού που βρίσκεται στο σύστημα θέρμανσης / κλιματισμού (νερό στις σωληνώσεις, στα δοχεία και στις συνδεδεμένες συσκευές και να προσθέσει ένα δοχείο αδρανείας όγκου τόσου, ώστε να συνολικά λίτρα νερού στο σύστημα να είναι περισσότερα από τα ελάχιστα που απαιτεί η αντλία.

  Τα παραπάνω δεν ισχύουν για τις αντλίες inverter, παρά μόνο σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις με πάρα πολύ μικρό δίκτυο σε σχέση με την ισχύ (π.χ. αντλία δίπλα σε κλιματιστική).  Η σύνδεση μιας αντλίας σε δοχείο αδρανείας σε κατοικία, δεν έχει καμία σχέση με όλα τα παραπάνω και είναι εντελώς λάθος όταν πρόκειται για αντλία τύπου inverter.

  Οι αντλίες αυτές, προσαρμόζουν την ισχύ τους ανάλογα με το φορτίο και μπορούν και συντηρούν το νερό στην επιθυμητή θερμοκρασία διαρκώς, χωρίς να χρειάζεται να ξεκινούν και να σταματούν. O βαθμός απόδοσης τους (ο συντελεστής COP) μεταβάλλεται ανάλογα με τις συνθήκες εισόδου και εξόδου του νερού από την αντλία. Η αντλία ρυθμίζει στιγμιαία όλες τις παραμέτρους της για να πετύχει την μέγιστη κάθε στιγμή απόδοση. Η θερμοκρασία προσαγωγής ρυθμίζεται ανάλογα με την εξωτερική θερμοκρασία (αντιστάθμιση).

  Μια αντλία θερμότητας όμως συνδεδεμένη σε δοχείο, λειτουργεί συνεχώς στους 55oC, μέχρι να ζεστάνει ολόκληρη τη μάζα νερού και να σταματήσει. (Διαφορετικά δεν έχει νόημα η σύνδεση της στο δοχείο). Αρα, η αντλία δε θα λειτουργεί κάθε φορά στη θερμοκρασία προσαγωγής που υπολογίζει, αλλά σταθερά στους 55oC.

  Ο δείκτης COP μειώνεται όσο αυξάνεται η θερμοκρασία προσαγωγής της αντλίας και το γεγονός ότι η αντλία δεν προσαρμόζει την προσαγωγή της σημαίνει ότι δεν λειτουργεί κάθε φορά στις βέλτιστες συνθήκες.

  Μια αντλία συνδεδεμένη σε δοχείο, παύει να λειτουργεί σαν inverter και χρησιμοποιείται σαν να είναι on/off.
  Οι αντλίες inverter έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν ως inverter και όχι ως απλές αντλίες και βλέποντας αντλίες inverter συνδεδεμένες σε δοχεία αδρανείας αναρωτιέμαι για ποιο λόγο να πληρώσει κάποιος μια ακριβότερη αντλία inverter που έχει χειρότερο βαθμό απόδοσης από την απλή στις συνθήκες που τη λειτουργούμε.

  Γ.Μ.
  Το άρθρο είχε δημοσιευθεί αρχικά στο θέμα: Αντλία θερμότητας και δοχείο αδρανείας. άρχισε από monachus View original post