• Ρυθμιστικές βάνες - Emerson control valve handbook


    Τεχνικό εγχειρίδιο της εταιρίας Emerson για ρυθμιστικές βάνες.
    Πολύ επεξηγηματικό και πλήρες. Τύποι ρυθμιστικών βανών, επιλογή, διαστασιολόγηση.


    Εξαιρετικό.