• Πρόγραμμα υπολογισμού σωληνώσεων μεταφοράς αέρα και ατμού


    Το προγραμματάκι αυτό υπολογίζει τη διατομή σωληνώσεων για τη μεταφορά αέρα και ατμού, βασιζόμενο στη βέλτιστη ταχύτητα εντός του αγωγού.

    Πολύ χρήσιμο για όποιον ασχολείται με δίκτυα ατμού.