• Διαστασιολόγηση σωληνώσεων σε δίκτυα ατμού


    Ενα ακόμη εξαιρετικό εγχειρίδιο ατμού από την Spirax Sarco.
    Σωληνώσεις ατμού και διαστασιολόγηση δικτύων.
    Spirax manual - Steam pipes and pipe sizing.