• Σχεδιασμός δικτύων ατμού


    Τεχνικά εγχειρίδια ατμού της Sirax Sarco, που περιέχουν χρήσιμες πληροφορίες για δίκτυα ατμού.
    Διαστασιολόγηση, εξαερισμός, απώλειες θερμότητας, συστήματα παραγωγής, αποστράγγιση κ.λ.π.


    Εξαιρετικό