• Θερμιδομετρητές υπερήχων Siemens UH-50

    Θερμιδόμετρα υπερήχων και παρελκόμενα.