• Ψυκτικά μέσα και ασφάλεια

    Πολύ χρήσιμη παρουσίαση για τα ψυκτικά μέσα και την ασφάλεια κατά τη χρήση τους.