• Τεχνικό εγχειρίδιο κατασκευής σωληνώσεων από πολυπροπυλαίνιο

    Τεχνικό εγχειρίδιο για σωληνώσεις πολυπροπυλαινίου (PPR-80) της εταιρίας COES.

    Το εγχειρίδιο είναι εξαιρετικό, περιλαμβάνει πάρα πολλά τεχνικά στοιχεία, οδηγίες αποθήκευσης, οδηγίες... εγκατάστασης, παραλαβή συστολοδιαστολών, στήριξη και ότι χρειάζεται γενικά να γνωρίζει κάποιος για να κατασκευάσει σωστά σωληνώσεις από πολυπροπυλαίνιο.

    Το εγχειρίδιο θα το βρείτε εδώ

    http://forum.monachos.gr/upload/manual_PPR.pdf