• Σηπτικός - απορροφητικός βόθρος

    Σκαρίφημα σηπτικού - απορροφητικού βόθρου, απαραίτητου στοιχείου της εγκατάστασης αποχέτευσης σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ και τις εταιρίες ύδρευσης όπου είναι αδύνατη η σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης.

    Το άρθρο είχε δημοσιευθεί αρχικά στο θέμα: Σηπτικός - απορροφητικός βόθρος άρχισε από monachus View original post