• Υπολογισμός ισχύος ηλεκτροκινητήρων για διάφορες εφαρμογες


  Γρήγορος υπολογισμός ηλεκτροκινητήρων.
   

  1. Αντλητικές εφαρμογές.

  Οι ηλεκτροκινητήρες των αντλιών υπολογίζονται σύμφωνα με την εξίσωση .

  P = W
  γ = N/m3
  Q = m3/h
  h = m
  n =

  όπου :

  γ είναι το ειδικό βάρος του ρευστού (Ν/m3) (9810N/m3 για νερό και 8000 για πετρέλαιο).
  Q η παροχή της αντλίας σε m3/h.
  h το γεωδετικό ύψος αναρρόφησης / κατάθλιψης σε m
  η ο συνολικός βαθμός απόδοσης του συστήματος ηλεκτροκινητήρα / αντλίας (0.50 ~ 0.70).

   

  2. Ανυψωτικά, γερανοί.

  Οι κινητήρες για την εφαρμογή αυτήν, υπολογίζονται από την εξίσωση

  P = W
  G = kp
  v = m/s
  n =

  όπου :

  G είναι το μέγιστο φορτίο ανύψωσης σε kp (1kp = 9.81N).
  v η ταχύτητα ανύψωσης σε m/s.
  η ο συνολικός βαθμός απόδοσης του συστήματος ανύψωσης (0.50 ~ 0.70).

  Κατά τον υπολογισμό ανελκυστήρων προσώπων το βάρος κάθε ατόμου υπολογίζεται σε 75kg (=kp)
  Αν υπάρχει αντίβαρο, διαιρέστε το φορτίο δια 2.

  Για π.χ. ανελκυστήρα προσώπων 10 ατόμων με αντίβαρο, το φορτίο είναι
  10 x 75kp = 750kp / 2 = 375kp

   

   

  3. Ανεμιστήρες / αεροσυμπιεστές.

  Οι κινητήρες για τις εφαρμογές αυτές, υπολογίζονται βάσει της εξίσωσης

  P = W
  Q = m3/h
  Dp = bar
  n =

  όπου :

  Q η παροχή αέρα σε m3/h.
  Dp η διαφορά πίεσης σε bar =105  Pa (N/m2).
  η είναι ο συνολικός βαθμός απόδοσης του συγκροτήματος ηλεκτροκινητήρα / ανεμιστήρα (ή αεροσυμπιεστή), (0.50 ~ 0.70).

   

 • Θέρμανση - κλιματισμός  Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού