• Υπολογισμός συντελεστών θερμοπερατότητας (ΚΕΝΑΚ - ΤΟΤΕΕ20701)


    Πρόγραμμα υπολογισμού συντελεστών θερμοπερατότητας αδιαφανών δομικών στοιχείων σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ 20701.


    Το βρήκα εδώ.