• Χάρτης ηλιοφάνειας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τον ήλιο


    Ο χάρτης με την ετήσια συνολική ακτινοβολία και το ηλεκτρικό δυναμικό σταθερού συστήματος Φ/Β 1kW στη χώρα μας.

    Σχόλια 1 Σχόλιο
    1. JohnPap's Avatar
      Και εδώ το ίδιο. Αντί τής εικόνας, βλέπω την ένδειξη «Επισυναπτόμενο 583».