• Ολα όσα θέλετε να μάθετε για τους ξυλολέβητες και την καύση ξύλου

  Καύση ξύλου σε εστίαΓενικά.

  Η συνεχιζόμενη άνοδος της τιμής του πετρελαίου και των υπόλοιπων (παραδοσιακών) καυσίμων στις μέρες μας, είχε σαν αποτέλεσμα την μεταστροφή των καταναλωτών σε οικονομικότερα καύσιμα όπως το ξύλο πέλλετ, κ.λ.π.


  Ανάμεσα στα καύσιμα αυτά, το ξύλο, το παλαιότερο καύσιμο που χρησιμοποίησε ο άνθρωπος για να ζεσταθεί, είναι μακράν και το οικονομικότερο καύσιμο που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς στις μέρες μας για να ζεστάνει το σπίτι του.


  Γενικά για την καύση του ξύλου

  Η απόδοση ενέργειας όλων των καυσίμων, αποδίδεται από το (φυσικό) μέγεθος που ονομάζουμε "Θερμογόνο δύναμη", η οποία εκφράζει την απόδοση ενέργειας κατά την καύση μιας μονάδας καυσίμου (συνήθως kgr ή λίτρο).

  Η θερμογόνος δύναμη του πετρελαίου μετράται σε ενέργεια/λίτρο, είναι σταθερή και ισούται με 11,9kwh/Lt (ή 10.220kcal/lt).

  Η θερμογόνος δύναμη του ξύλου μετράται σε ενέργεια/kg καυσίμου και δεν είναι σταθερή, αφού εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, με κυριότερους το είδος του ξύλου και την περιεχόμενη υγρασία.

  Στη χώρα μας, τα πιο συνηθισμένα είδη ξύλου, είναι ο δρύς, η οξιά, η ελιά και τα κωνοφόρα δένδρα. Η καύση των ξύλων αυτών διαφέρει αρκετά. Στον παρακάτω πίνακα δίδεται η θερμογόνος δύναμη για κάθε είδος ξύλου:

  Πίνακας με τη θερμογόνο δύναμη διαφόρων ειδών ξυλείας.
  Στον πίνακα, η θερμογόνος δύναμη δίνεται για υγρασία ~12%. Για ακριβέστερους υπολογισμούς σε διαφορετικές υγρασίες, μπορεί κανείς να ακολουθήσει τη μεθοδολογία στο Εγχειρίδιο Καυσίμων Ξύλου.

  Για χονδρικούς υπολογισμούς, μπορεί κάποιος να θεωρήσει ότι η θερμογόνος δύναμη του ξύλου είναι περίπου 4.500kcal/kgr για υγρασία <10%, και 3.500kcal/kgr για υγρασία μεταξύ 10 και 20% (συνηθέστερη περίπτωση στη χώρα μας).

  Εκτός από την θερμογόνο δύναμη, τα διαφορετικά είδη ξύλου, καίγονται με διαφορετικό τρόπο.

  Καύσιμη ξυλεία δρυς


  Καύσιμη ξυλεία ελιά


  Ο δρυς και η ελιά, είναι ξύλα δύσκολα στο άναμα, αλλά όταν αρχίσει η καύση τους καίγονται αργά με χαμηλή φλόγα που την διατηρούν για πολλές ώρες, ιδιότητες που τα καθιστούν ιδανικά καύσιμα για βαριά συνεχόμενη χρήση.

  Καύσιμη ξυλεία οξιά


  Η οξιά, ανάβει πιο εύκολα και καίγεται με πιο δυνατή φλόγα. Θεωρείται ιδανικό καύσιμο για τζάκια, ειδικά αν είναι στεγνή.

  Καύσιμη ξυλεία πεύκο


  Τα κωνοφόρα όπως το πεύκο το έλατο, και τα ρητινώδη όπως η ιτιά και η λεύκα, ανάβουν εύκολα, καίγονται με δυνατή φλόγα, αλλά κατά την καύση τους δημιουργείται καπνός που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στη λειτουργία του ξυλολέβητα, ειδικά αν αυτός δεν έχει εγκατασταθεί σωστά.

  Μπριγκέτα (μπρικέτα) ξύλου, καύσιμη βιομάζα.


  Η χρήση μπρικετών, εξασφαλίζει ελεγχόμενη υγρασία και σταθερότητα στην ποιότητα του καυσίμου και άρα της καύσης. Είναι ακριβότερες, αλλά προσφέρουν μια σειρά από πλεονεκτήματα, όπως καθαριότητα, εύκολη αποθήκευση (παλέτα), εύκολο άναμα, αργή και αποδοτική καύση, σταθερή ισχύ σε συσκευές συνδεδεμένες με το δίκτυο θέρμανσης και είναι μια επιλογή που δε θα πρέπει αν μη τι άλλο να απορρίψουμε χωρίς δοκιμή.


  Η καύση του ξύλου, γίνεται σε τρία βασικά στάδια:

  1. Ατμοποίηση υγρασίας.

  Η φάση αυτή ξεκινά όταν τοποθετήσουμε το ξύλο στην ήδη θερμή εστία καύσης. Η ενέργεια από την καύση, καταναλώνεται σε πολύ μεγάλο ποσοστό για την ατμοποίηση της υγρασίας και την απομάκρυνση της από το καύσιμο (ξύλο).


  2. Πυρόλυση

  Οταν η υγρασία του ξύλου αυξηθεί πάνω από τους 300oC, το στερεό καύσιμο (ξύλο) αρχίζει να εξαερώνεται και να μετατρέπεται σε αέριο καύσιμο, το οποίο αποτελείται κυρίως από μεθάνιο (CH₄), ίχνη βαρύτερων υδρογονανθράκων (C₂H₄, C₂H₆, κλπ), μονοξείδιο (CO) και διοξείδιο του άνθρακα (CO₂), υδρογόνο (Η₂), υδρατμούς (Η₂Ο) και άζωτο (Ν₂), καθώς και επιμολυντές, (σωματίδια, ενώσεις πίσσας, τέφρα, αμμωνία, οξέα και σύνθετοι υδρογονάνθρακες).

  Εφόσον στον χώρο καύσης υπάρχει η απαιτούμενη θερμοκρασία και ποσότητα οξυγόνου, το καύσιμο αυτό αναφλέγεται και συμμετέχει στην καύση. Την διαδικασία αυτήν εκμεταλλεύονται οι ξυλολέβητες πυρόλυσης (διαβάστε εδώ) για την αύξηση του βαθμού απόδοσης της καύσης, αλλά το φαινόμενο της πυρόλυσης εμφανίζεται σε όλες τις εστίες καύσης, ανεξαρτήτως αν αυτές έχουν σχεδιαστεί ως πυρόλυσης ή συμβατικές.

  Σε περίπτωση που η θερμοκρασία του θαλάμου καύσης είναι μικρότερη από την απαιτούμενη, το αέριο καύσιμο που προκύπτει από την διαδικασία της πυρόλυσης δεν αναφλέγεται, οπότε μεταφέρεται μαζί με τα υπόλοιπα προϊόντα της καύσης (καυσαέρια) μέσω της καπνοδόχου στο εξωτερικό περιβάλλον.

  Οταν η θερμοκρασία των καυσαερίων είναι χαμηλή, ή αν η καπνοδόχος μας είναι αμόνωτη, τότε το μίγμα αερίων μετατρέπεται σε κρεόζωτο και δημιουργείται μια σειρα προβλημάτων που έχουν να κάνουν τόσο με την μόλυνση του περιβάλλοντος, όσο και με την ασφάλεια μας.

  Αυτός είναι ο λόγος που οι ξυλολέβητες πρέπει να εγκαθίστανται πάντα σε συνδυασμό με τρίοδη θερμομικτική βάνα, ώστε να διατηρείται η θερμοκρασία του θαλάμου καύσης υψηλή και να αποφεύγεται η δημιουργία του κρεοζώτου. Η τοποθέτηση της τρίοδης αυτής θα συζητηθεί παρακάτω.


  3. Ξυλάνθρακας

  Οσο προχωρά η διαδικασία της καύσης, η μάζα του ξύλου που μπορεί να εξαερωθεί μετατρέπεται σε αέριο καύσιμο, ενώ η μάζα του ξύλου που δεν μπορεί να αεριοποιηθεί συρρικνώνεται και μετατρέπεται σε κάρβουνο μέχρι στο χώρο καύσης να μείνει μόνο κάρβουνο που καίγεται (αντιδρά χημικά με το οξυγόνο), χωρίς φλόγα ή καπνό.

  Στο παρακάτω σκαρίφημα, φαίνονται και τα τρία παραπάνω στάδια της καύσης.

  Σκαρίφημα όπου απεικονίζεται η διαδικασία καύσης του ξύλου


  Από όσα γράφτηκαν παραπάνω, είναι εύκολο να αντιληφθεί κανείς το πόσο σοβαρό θέμα είναι η επιλογή στεγνών ξύλων για την καύση.

  Οταν σε μια εστία καίμε ξύλα με μεγάλη υγρασία, τότε η αποδιδόμενη θερμότητα στο χώρο δε θα είναι αυτή που πρέπει, μέχρι τα ξύλα να αποβάλλουν την υγρασία τους και να ξεκινήσει το φαινόμενο της πυρόλυσης.

  Ανάλογα με την υγρασία, η κατάσταση αυτή μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλή θερμοκρασία θαλάμου, που θα έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία κρεοζώτου, που όπως είπαμε έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ασφάλεια μας και στη μόλυνση που προκαλούμε στο περιβάλλον.

  Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την καύση θα βρείτε εδώ.


  Είδη συσκευών καύσης στερεού καυσίμου

  Σήμερα στην αγορά, υπάρχει μια τεράστια γκάμα συσκευών καύσης ξύλου που διαθέτουν μοντέρνα συστήματα ελέγχου της καύσης και παρέχουν υψηλή απόδοση και (ανάλογα με το μοντέλο και τις δυνατότητες) χαμηλά ποσοστά εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

  Οι συσκευές καύσης ξύλου, διακρίνονται σε τρεις γενικούς τύπους:

  - ανοικτές εστίες (τζάκια)

  Τα τζάκια αυτά είναι κατασκευασμένα από μαντέμι ή πυρότουβλα και έχουν απόδοση που κυμαίνεται ανάμεσα στο 10 και 15%.

  Ανοικτή εστία καύσης ξύλου / τζάκιΤζάκι ανοικτού τύπου

  Τζάκι ανοικτής εστίας


  - κλειστές εστίες με πόρτα (σόμπες, ενεργειακά τζάκια)


  Ενεργειακή εστία κλειστού τύπουΕνεργειακή εστία κλειστού τύπου 2


  Στις εστίες αυτού του τύπου, εκτός από τα απλά ενεργειακά τζάκια με πόρτα, συγκαταλέγονται και τα τζάκια με δυνατότητα σύνδεσης αεραγωγών (ενεργειακά τζάκια αέρα)
  Ενεργειακό τζάκι αέραΕνθετο ενεργειακό τζάκι αέραΑερόθερμη ενεργειακή σόμπα ξύλου


  ή με δυνατότητα σύνδεσης με τις σωληνώσεις του δικτύου θέρμανσης του σπιτιού (ενεργειακά τζάκια νερού):


  Διάγραμμα συνδεσμολογίας ενεργειακών τζακιών και εστιών νερού.

  Ενεργειακή εστία νερού. Τζάκι νερού.Ενεργειακή σόμπα συνδεδεμένη με το δίκτυο θέρμανσης


  Τόσο οι εστίες αέρα όσο (και ακόμη περισσότερο) οι εστίες νερού, προσφέρουν μεγάλη άνεση, καθώς δεν αποδίδουν τη θερμότητα τους σημειακά (όπως γίνεται στις απλές εστίες), αλλά την διαμοιράζουν στο σπίτι είτε με δίκτυο αεραγωγών, είτε με δίκτυο σωληνώσεων ζεστού νερού με αποτέλεσμα ομοιόμορφη θέρμανση του σπιτιού και μεγάλη οικονομία.

  Ειδικά τα τζάκια νερού, μπορούν να συνδεθούν και με το σύστημα παραγωγής ζνχ ώστε να ζεσταίνουν και νερό χρήσης κατά τη λειτουργία τους.


  - λέβητες ξύλου (με φυσικό ή με εξαναγκασμένο ελκυσμό)  Ξυλολέβητας συμβατικόςΞυλολέβητας πυρόλυσης

  Οι λέβητες ξύλου, διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, τους συμβατικούς, και τους λέβητες πυρόλυσης. Τις διαφορές μεταξύ των δύο τύπων θα τις βρείτε στο άρθρο "Τι είναι οι ξυλολέβητες πυρολυσης και πως λειτουργούν".


  Η αποδοτικότητα των παραπάνω συσκευών και κατά συνέπεια η κατανάλωση σε καύσιμο, είναι διαφορετική για κάθε είδους εστία:


  Συγκριτικός πίνακας αποδόσεων των διαφόρων εστιών καύσης ξύλου. Σύγκριση απόδοσης ξυλολέβητα, ξυλολέβητα πυρόλυσης, ενεργιακής εστίας, ενεργειακού τζακιού, ενεργειακής σόμπας ξύλου.
  Ασφάλεια εγκαταστάσεων στερεών καυσίμων

  Γενικά.

  Το μονοξείδιο του άνθρακα (CO) ειναι ένα αόρατο, άχρωμο, άγευστο, άοσμο, μη ερεθιστικό αλλά πολύ τοξικό/ασφυκτικό αέριο που παράγεται από την ατελή καύση οποιουδήποτε υλικού περιέχει άνθρακα, όπως βενζίνης, ξύλου, κάρβουνου, φυσικού αερίου, προπανίου, πετρελαίου, καπνού του τσιγάρου, μεθανίου, πλαστικού κλπ.

  Περισσότερα για το μονοξείδιο του άνθρακα θα βρείτε εδώ.


  Διατάξεις ασφαλείας.

  Για να λάβει χώρα η εξώθερμη χημική αντίδραση της καύσης, πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμοι τρεις παράγοντες:

  1. Καύσιμη ύλη
  2. Οξυγόνο (αέρας)
  3. Θερμότητα

  Στους λέβητες υγρών και αερίων καυσίμων, η παύση της καύσης γίνεται πολύ απλά, με τη διακοπή της ροής καυσίμου. Με τον τρόπο αυτόν, η φλόγα είναι απολύτως ελεγχόμενη και η λειτουργιά του καυστήρα μπορεί να διακοπεί αμέσως μόλις χρειαστεί.

  Στους λέβητες στερεών καυσίμων, δεν είναι δυνατή η αυτόματη διακοπή (ή αφαίρεση) του καυσίμου (ξύλου) από τον θάλαμο καύσης. Για τον λόγο αυτόν, ο έλεγχος της καύσης στους λέβητες στερεών καυσίμων, γίνεται με έλεγχο του αέρα καύσης (της ποσότητας οξυγόνου) στο θάλαμο καύσης.

  Ο έλεγχος αυτός γίνεται με τη βοήθεια τάμπερ αέρα ή και ανεμιστήρων, και όταν απαιτείται διακοπή της καύσης (π.χ. λόγω υπερθέρμανσης), αυτή γίνεται με διακοπή της παροχής του αέρα καύσης (κλείσιμο των τάμπερ ή παύση του ανεμιστήρα), και όσο κι αν αυτό ακούγεται παράξενο, η καύση των στερεών καυσίμων είναι τελικά πολύ πιο επικίνδυνη από την καύση των υγρών και αερίων καυσίμων.

  Αυτό σημαίνει ότι στις εγκαταστάσεις με ξυλολέβητες, πέρα από τις ασφαλιστικές διατάξεις που προβλέπονται έτσι κι αλλιώς σε όλες τις εγκαταστάσεις θέρμανσης (σωστή επιλογή καπνοδόχου, ασφαλιστικό υπερπίεσης, δοχείο διαστολής κ.λ.π.) θα πρέπει να λαμβάνονται πρόσθετα μέτρα προστασίας, τα οποία συνήθως είναι ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:

  Διάταξη ψύξης του θαλάμου καύσης με νερό δικτύου.

  Σε πολλά μοντέλα ξυλολεβήτων και ενεργειακών εστιών, υπάρχει η δυνατότητα ψύξης της κεφαλής του θαλάμου καύσης. Η κεφαλή (το ανώτατο τμήμα του θαλάμου πριν την καπνοδόχο) συνδέεται με το δίκτυο ύδρευσης μέσω μιας αυτόματης θερμοστατικης βαλβίδας που επιτηρεί τη θερμοκρασία του θαλάμου με το ενσωματωμένο της αισθητήριο.

  Διάταξη ψύξης κεφαλής ξυλολέβητα


  Θερμοστατική βαλβίδα για ξυλολέβητα  Σε περίπτωση υπερθέρμανσης του θαλάμου καύσης (>90οC), η θερμοστατική βάνα ανοίγει αυτόματα και κρύο νερό ύδρευσης εισέρχεται στον εναλλάκτη θερμότητας της κεφαλής, ενώ παράλληλα καυτό νερό από το ανώτερο σημείο του θαλάμου αποβάλλεται προς το δίκτυο αποχέτευσης, με συνέπεια την ψύξη του θαλάμου καύσης.


  Εγκατάσταση δοχείου αδρανείας.

  Η εγκατάσταση δοχείου αδρανείας στους ξυλολέβητες κρίνεται απαραίτητη για μια σειρά από λόγους (που θα συζητηθούν παρακάτω), με κυριότερο την ασφάλεια της εγκατάστασης.

  Η ύπαρξη του δοχείου αδρανείας εξασφαλίζει ότι σε περίπτωση υπερθέρμανσης του λέβητα, η πλεονάζουσα ενέργεια του λέβητα θα μπορεί να απορροφηθεί στη μάζα νερού του δοχείου αδρανείας ώστε να μην δημιουργούνται επικίνδυνες καταστάσεις.

  Διάγραμμα συνδεσμολογίας ξυλολέβητα σε συνδυασμό με δοχείο αδρανείας.


  Ο ελάχιστος όγκος νερού του δοχείου αδρανείας δίνεται στο τεχνικό εγχειρίδιο εγκατάστασης του κατασκευαστή.

  Περισσότερα για τα δοχεία αδρανείας θα βρείτε εδώ.


  Εγκατάσταση ανοικτού δοχείου διαστολής όταν δεν εγκαθίσταται δοχείο αδρανείας.

  Σε περίπτωση που η εγκατάσταση ξυλολέβητα δεν περιλαμβάνει δοχείο αδρανείας, τότε είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ η εγκατάσταση ανοικτού δοχείου διαστολής για την ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης.

  Η σύνδεση του ανοικτού δοχείου διαστολής γίνεται όπως στο ακόλουθο σχήμα:

  Σκαρίφημα εγκατάστασης ανοικτού δοχείου διαστολής σε εγκατάσταση ξυλολέβητα


  Περισσότερα για τα δοχεία διαστολής μπορείτε να βρείτε εδώ.


  Τρίοδη θερμομικτική βαλβίδα.

  Οπως γράφτηκε παραπάνω, όταν η καύση του ξύλου γίνεται σε χαμηλή θερμοκρασία θαλάμου, τότε το μίγμα αερίων καυσίμων που δημιουργείται από την αεριοποίηση του ξύλου δεν καίγεται, αλλά μεταφέρεται (μαζί με άλλα στερεά υπολείμματα του καυσίμου) με τα καυσαέρια στο συστημα απαγωγής καυσαερίων (καπναγωγός / καπνοδόχος) όπου ψύχεται περαιτέρω και μετατρέπεται σε κρεόζωτο.

  Το κρεόζωτο είναι ένα ελαιώδες κίτρινο υγρό, μείγμα αρωματικών οργανικών ενώσεων που μπορεί να ληφθεί από απόσταξη ξύλων. Το χρώμα του γίνεται μαύρο όταν το κρεόζωτο εκτεθεί στο φως.
  Έχει ερεθιστική γεύση και διαπεραστική οσμή καπνού και είναι εξαιρετικά εύφλεκτο.
  Σε περίπτωση ανάφλεξης του μπορούν να αναπτυχθούν θερμοκρασίες > 1000οC, κατάσταση πολύ επικίνδυνη για την καπνοδόχο της εγκατάστασης.

  Για την αποφυγή δημιουργίας κρεοζώτου, όπως είπαμε και παραπάνω, απαιτείται η εγκατάσταση μιας τρίοδης βαλβίδας που λειτουργεί θερμοστατικά.

  Τρίοδη θερμοστατική βαλβίδα για ξυλολέβητες, τζάκια, ενεργειακές εστίες
  Η τρίοδη τοποθετείται με τέτοιον τρόπο, ώστε όταν η θερμοκρασία του θαλάμου καύσης είναι μικρότερη από 55οC, η βαλβίδα να επιστρέφει τα νερά στον θάλαμο καύσης, μέχρι να ανέβει η θερμοκρασία του πάνω από τους 55οC.

  Διάγραμμα συνδεσμολογίας τρίοδης θερμοστατικής βαλβίδας

  Σκαρίφημα σύνδεσης τρίοδης θερμοστατικής βαλβίδας σε ξυλολέβητα ενεργειακή εστία / ενεργειακό τζάκι

  Με την βαλβίδα αυτήν, εξασφαλίζουμε ότι η θερμοκρασία θαλάμου θα είναι πάντα τέτοια ώστε τα αέρια καύσιμα που δημιουργούνται από την πυρόλυση να καίγονται και η θερμοκρασία καυσαερίων να είναι τέτοια ώστε να μην υγροποιηθούν πριν την έξοδο τους στο περιβάλλον.

  Στην αγορά υπάρχουν έτοιμα κιτ σύνδεσης ξυλολεβήτων, που περιλαμβάνουν την τρίοδη θερμοστατική, κυκλοφορητή και θερμόμετρα:

  Κιτ σύνδεσης ξυλολέβητα Laddomat 21  Διάγραμμα συνδεσμολογίας ξυλολέβητα σε συνδυασμό με δοχείο αδρανείας.
  Δοχεία διαστολής σε εγκαταστάσεις λεβήτων στερεών καυσίμων.

  Δοχείο αδρανείας γενικά, ονομάζουμε μια μεταλλική μονωμένη δεξαμενή, στην οποία μπορούμε να αποθηκεύουμε ενέργεια, αυξάνοντας τη θερμοκρασία του νερού στη δεξαμενή.

  Η χρήση του δοχείου αδρανείας στις εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν ξυλολέβητα, κρίνεται απαραίτητη, για μια σειρά από λόγους, με πρώτο και βασικότερο την ασφάλεια της εγκατάστασης.

  Σε μια εγκατάσταση ξυλολέβητα χωρίς δοχείο αδρανείας, είμαστε αναγκασμένοι να διοχετεύουμε συνεχώς την ενέργεια που παράγεται στο τζάκι ή τον ξυλολέβητα στο σπίτι, άσχετα με τις ανάγκες του σπιτιού, διότι όπως είπαμε, είναι πολύ δύσκολη η ρύθμιση της ισχύος στους ξυλολέβητες.

  Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, ακόμα και στην καλύτερα διαστασιολογημένη εγκατάσταση, τις ημέρες του χρόνου που οι συνθήκες περιβάλλοντος είναι σχετικά καλές, να υπερθερμαίνουμε το σπίτι χωρίς λόγο τις ώρες που καίμε το τζάκι ή τον ξυλολέβητα και να κρυώνουμε όλες τις υπόλοιπες ώρες.

  Προκειμένου να αποφύγουμε την παραπάνω κατάσταση η οποία και την ποιότητα θέρμανσης υποβαθμίζει και οδηγεί σε σπατάλη ενέργειας, η πλεονάζουσα ενέργεια πρέπει να διοχετευθεί κάπου, διότι διαφορετικά η θερμοκρασία του ξυλολέβητα θα αυξάνεται συνεχώς

  Με την προσθήκη ενός δοχείου αδρανείας, μας δίνεται η δυνατότητα να αποθηκεύουμε ενέργεια όταν υπάρχει περίσσεια (όταν ο ξυλολέβητας ή το τζάκι είναι αναμμένο και αποδίδει ενέργεια μεγαλύτερη από τις απώλειες του σπιτιού) την οποία (ενέργεια) μπορούμε να πάρουμε πίσω όταν ο ξυλολέβητας σβήσει (συνήθως κατά τις βραδυνές ώρες).

  Με τον τρόπο αυτόν, εξασφαλίζουμε καλύτερες συνθήκες θέρμανσης και μια ασφαλέστερη εγκατάσταση θέρμανσης.

  Περισσότερα για τα δοχεία αδρανείας θα βρείτε εδώ.

  Τι πρέπει να προσέξετε κατά την αγορά ενός λέβητα στερεών καυσίμων

  - Ζητήστε τα πιστοποιητικά που συνοδεύουν το προϊόν πριν αγοράσετε τον λέβητα.

  - Τις ασφαλιστικές διατάξεις της συσκευής.

  - Την ευκολία έναυσης

  - Το σύστημα εξαγωγής στάχτης

  - Τον εύκολο καθαρισμό.


  Τι πρέπει να προσέξετε κατά την εγκατάσταση ενός λέβητα στερεών καυσίμων

  - Σωστή επιλογή του χώρου εγκατάστασης.

  - Τήρηση των οδηγιών εγκατάστασης και των αποστάσεων ασφαλείας που προβλέπει το εγχειρίδιο εγκατάστασης του κατασκευαστή.

  - Επάρκεια αέρα καύσης.

  - Σωστή επιλογή και εγκατάσταση καπνοδόχου.

  - Προμήθεια τουλάχιστον ενός πυροσβεστήρα ξηράς σκόνης.


  ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ

  - H σύνδεση άλλης συσκευής στην καπνοδόχο του ξυλολέβητα / τζακιού.

  - Η αποθήκευση εύφλεκτων υλικών δίπλα στον ξυλολέβητα / τζακι.

  - Η τοποθέτηση σόμπας πάνω σε χαλί.

  - Η καύση βαμμένων / λουστραρισμένων ξύλων.

  - Η ταυτόχρονη χρήση μηχανικού εξαερισμού στον χώρο εγκατάστασης του ξυλολέβητα.


  Τι πρέπει να προσέξετε κατά την χρήση ενός ξυλολέβητα /ενεργειακής εστίας.

  - Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν το προϊόν πριν την πρώτη χρήση και ζητήστε από τον εγκαταστάτη να ανάψουν την πρώτη φορά τη συσκευή.

  - Προσπαθήστε να προμηθευτείτε ξύλα 6 μήνες πριν τα κάψετε. Με τον τρόπο αυτόν θα πετύχετε καλύτερες τιμές και στεγνά ξύλα.

  - Κατα την αποθήκευση των ξύλων, προστατευστε τα από τη βροχή και την υγρασία.

  - Κατα την αγορά των ξύλων, ζητήστε τα κούτσουρα να έχουν το μέγεθος που πρέπει ωστε να χωρούν μέσα στην εστία οριζόντια.

  - Πριν από κάθε άναμα, αφαιρέστε από την εστία τα υπολείμματα της προηγούμενης καύσης και καθαρίστε την εστία από τις στάχτες.

  - Χρησιμοποιήστε ξερά φύλλα και χαρτί σαν προσάναμμα. Αποφύγετε τη χρήση υγρού προσανάμματος, διότι υπάρχει κίνδυνος ατμοποίησης και απότομης ανάφλεξης.

  - Μην αφήνετε την πόρτα της εστίας ανοικτή όταν απομακρύνεστε από τον λέβητα / τζάκι. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαϊάς.

  - Ποτέ μην σβήνετε τη φωτιά με νερό. Για να σταματήσετε τη φωτιά, αφαιρέστε όσα ξύλα μπορείτε και περιμένετε μέχρι να σβήσουν τα υπόλοιπα.

  - Σε περίπτωση που δείτε καπνό να βγαίνει από την εστία, ανοίξτε αμέσως τα παράθυρα ώστε να ανανεωθεί ο αέρας του σπιτιού και καλέστε τεχνικό. Υπάρχει πολύ σοβαρός κίνδυνος δηλητηρίασης από μονοξείδιο του άνθρακα.  Γρηγόρης Μοναχός
  Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.