• Συντελεστής θερμοχωρητικότητας διαφόρων υλικών

  Στη φωτογραφία απεικονίζεται σετ διδασκαλίας για το μάθημα στην ειδική θερμοχωρητικότα.Specific Heat of various materials. / Ειδική θερμοχωρητικότητα διάφορων υλικών  Material Specific heat cp
  ( J/ kg x oK )
  Solids
  Aluminum 900
  Copper 390
  Glass 840
  Human body (average) 3470
  Iron 470
  Marble 860
  Silver 230
  Stainless Steel 500
  Wood 1800
  Liquids
  Alcohol (ethyl) 2400
  Ammonia 4710
  Water 4186
  Gases
  Air (100 °C) 1000
  Carbon dioxide 1000
  Hydrogen 14200
  Methane 2200
  Steam (110 °C) 210