• Κώδικας πρακτικής για τις εγκαταστάσεις υγραερίου

    Τεχνική οδηγία της Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας στην Κύπρο για την ασφαλή εργασία σε εγκαταστάσεις υγραερίου.
    http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dli.nsf/All/FF9BC03F2E119E2FC225789D001835EF/$file/Egkatastaseis_Ygraeriou.pdf