• Ανάκτηση θερμότητας - Heat recovery

  ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

  Ανάκτηση θερμότητας είναι η διαδικασία ανακύλωσης της ενέργειας. Με τη χρήση εναλλακτών θερμότητας κάνουμε χρήση θερμότητας που θα απορρίπταμε στο περιβάλλον. Η ανάκτηση θερμότητας εφαρόζεται σεοικιακές, εμπορικές και βιομηχανικές εφαρμογές, κυρίως σε συστήματα που λειτουργούν με εγαζόμενο μέσο το νερό και τον αέρα.
  Μερικές συνήθεις εφαρμογές ανάκτησης θερμότητας είναι:
  1.Λέβητες πετρελαίου- αερίου συμπύκνωσης, όπου ανακτούμε θερμότητα που θα διέφευγε μέσω της καμινάδας, στο περιβάλλον. Στην τεχνολογία συμπύκνωης, η ενέργεια της θερμότητας συμπύκνωσης,δεσμέυεται στο νερό θέρμανσης.
  2.Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης από αντίες θερμότητας. Η θερμότητα που απορρίπτεται κατά τη λειτουργία των αντλιών θερμότητας κατά τη ζήτηση ψύξης για τον κλιματισμό χώρων, χρησιμοποιείται για να θερμάνει το ζεστό νερό χρήσης (λουτρά, κουζίνα κ.α.).
  3.Θέρμανση χώρων με θερμότητα από βιομηχανία. Με τα συστήματα τηλεθέρμανσης μπορούμε να θερμάνουμε χώρους όπως κατοικίες, γραφεία, αθλητικές πισίνες κ.α. με την θερμότητα που θα απέρριπτε στο περιβάλλον μία βιομηχανία ή βιοτεχνία, όπως ένας σταθμός ηλεκτροπαραγωγής, ένα έργοστάσιο πλαστικών καιένα συγκρότημα κατάψυξης φρούτων, κρεάτων ή ψαριών. Η μέθοδος αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τη θέρμανση των γραφείων της ίδιας επιχείρησης. Σε ένα εργοστάσιο επεξεργασίας πλαστικών, υπάρχει σύστημα ψύξης των καλουπιών. Η θερμότητα που απορρίπτει αυτό το σύστημα ψύξης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη θέρμανση των γραφείων του εργοστασίου.
  4. Συστήματα εξαερισμού. Σε αυτά τα συστήματα γίνεται ανανέωση του αέρα ενός οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Ο μολυνσμένος από σκόνη, καπνό και πτητικές χημικές ενώσεις, απορρίπτεται στο περιβάλλον μαζί όμως με τη θερμότητα του χώρου. Ο φρέκος αέρας είναι πολύ ψυχρός το χειμώνα και πολύ θερμός το καλοκαίρι, σε σχέση με τη θερμοκρασία του χώρου ου κλιματίζουμε. Με τις κατάλληλες συσκευές ανάκτησης θερμότητας δεσμέυουμε την θερμότητα του αέρα που απορρίπτεται και την χρησιμοποιούμε για τη θέρμανση του φρέσκου αέρα εισαγωγής. Η παραπάνω διαδικασία γίνεται τόσο σε κεντρικές κλιματιστικές μονάδες με τη χρήση κεντρικών εναλλακτών ανάκτησης θερμότητας, όσο και σε μεμονωμένους χώρους (δωμάτια, γραφεία, λουτρα) με τη χρήση μικρών τοπικών εξαεριστήρων ανάκτησης θερμότητας.


  5. Σε super market, η θερμότητα που απορρίπτεται από τα ψυγεία, μέσω των εξωτερικών τους μονάδων στο περιβάλλον, μπορει να χρησιμοποιηθεί για τη θέρμανση των χώρων της επιχείρησης.

  Σε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις αλλα και σε πολλές άλλες διαθέσιμες εφαρμογές, απαιτείται πολύ προσεκτική μελέτη των αναγκών και στην επιλογή του απαιτούμενου εξοπλισμού. Η ορθή εγκατάσταση και ρύθμιση των συστημάτων αυτών αποτελεί επίσης προυπόθεση για την αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία τους.

  Χοριγκιάν Νερσές-Κωνσταντίνος
  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  Σχόλια 3 Σχόλια
  1. alto's Avatar
   alto -
   Δεν βλέπω το έγγραφο
  1. alto's Avatar
   alto -
   Σήμερα όλα καλά.
  1. nkx's Avatar
   nkx -
   Με την είσοδο των ηλεκτροκίνητων οχημάτων η ένοια της ανάκτησης είναι πλέον κατανοητή σε όλους τους ανθρώπους. Είναι πλέον σαφές ότι μπορούμε να εκμεταλευτούμε μορφές ενέργειας που ξοδεύοταν στο περιβάλλον. Να μήν ξεφεύγουμε όμως απο τα όρια της θερμοδυναμικής. Τα δύο βασικά θερμοδυναμικά αξιώματα ορίζουν ότι τη φύση δεν μπουρούμε να την κλέψουμε. Αυτό που κάνουμε είναι να την "ξεγελάσουμε". Μέχρι ένα σημείο όμως.....
   Τα παραπάνω τα ανφαφέρω γιατι ακούγονται όλο και πιο συχνά νούμερα και αποδόσεις εφαρμογών που δεν μπορούν να επιτευχθουν στην πράξη.
   Προσοχή λοιπόν στα εμπορικά "μαγειρέματα"....