ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΦΟΡΟΥΜ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ FAQ

Here you can find answers to questions about how the board works. Use the links or search box below to find your way around.

Πώς μπορώ να βάλω μια εικόνα κάτω από το όνομα μέλους μου;

Υπάρχουν δύο ειδών εικόνες που μπορούν να εμφανιστούς κάτω από το όνομα χρήστη όταν βλέπει δημοσιεύσεις. Η μία από αυτές μπορεί να είναι μία εικόνα που συνδέεται με το βαθμό σας, γενικά υπο την μορφή αστεριών, μπλόκ ή τελειών, που υποδικνύει πόσες δημοσιεύσεις έχετε κάνει ή το βαθμό σας στον πίνακα συζητήσεων. Η άλλη, συνήθως μια μεγαλύτερη εικόνα, που είναι γνωστή σαν άβαταρ και είναι γενικότερα μοναδική ή προσωπική για κάθε έναν. Είναι στην κρίση του διαχειριστή να ενεργοποιήσει τα άβαταρ και να επιλέξει τον τρόπο τον οποίο τα άβαταρ θα είναι διαθέσιμα. Αν δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα άβαταρ, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή και ρωτήστε τον τον λόγο για αυτό.

Τι είναι ο βαθμός και πώς αλλάζω τον βαθμό μου;

Οι βαθμοί, που εμφανίζονται κάτω από το όνομα μέλους, δηλώνουν τον αριθμό των δημοσιεύσεων που έχετε κάνει ή είναι αναγνωριστικό ειδικών μελών, π.χ. Συντονιστές και Διαχειριστές. Γενικά, δεν μπορείτε να αλλάξετε τον βαθμό σας οι ίδιοι, διότι γίνετε μόνο από τον διαχειριστή του συστήματος. Παρακαλούμε μην κάνετε άσκοπες δημοσιεύσεις μόνο και μόνο για να αυξήσετε το βαθμό σας. Τα περισσότερα συστήματα δεν δέχονται κάτι τέτοιο και ο Συντονιστής ή ο Διαχειριστής απλά θα μειώσει τον αριθμό των δημοσιεύσεων σας.

Search FAQ

Select this option if you would like your search to look in the text of FAQ items as well as their titles.

Select an option here to specify how you would like your search query to be treated. 'Any words' will return the most numerous but possibly least relevant results, while 'Complete phrase' will return only results that contain exactly what you are searching for.