ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΦΟΡΟΥΜ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ FAQ

Here you can find answers to questions about how the board works. Use the links or search box below to find your way around.

Πώς γίνεται η απόκρυψη (μη συμπερίληψη) του ονόματός μου στη λίστα των συνδεδεμένων μελών;

Αυτό γίνεται από το μενού Προφίλ, στην καρτέλα "Επιλογές", θα βρείτε την επιλογή Απόκρυψη των στοιχείων μου κατά την διάρκεια της σύνδεσης. Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή με Ναι και το όνομά σας θα είναι ορατό μόνο από τους Διαχειριστές, τους Συντονιστές και εσάς. Θα υπολογίζεστε ως μη ορατό μέλος.

Προσωπικά μηνύματα

σχετικές ερωτήσεις

Search FAQ

Select this option if you would like your search to look in the text of FAQ items as well as their titles.

Select an option here to specify how you would like your search query to be treated. 'Any words' will return the most numerous but possibly least relevant results, while 'Complete phrase' will return only results that contain exactly what you are searching for.