Εξαιρετική και τεράστια συλλογή από πηγές πληροφόρησης για μηχανικούς.MARTINDALE'S CALCULATORS ON-LINE CENTER ENGINEERING CENTER(Calculators, Applets, Spreadsheets,and where Applicable includes: Courses, Manuals,Handbooks, Simulations, Animations, Videos/Movies, etc.)