Πρόγραμμα επιλογής υλικού αυτοματισμών της siemens. Περιλαμβάνει πολλές εφαρμογές σε κατοικίες, σε πολλούς συνδυασμούς θέρμανσης, πολλαπλές πηγές ενέργειας, ηλιακή υποβοήθηση, ζεστό νερό χρήσης, δοχεία αδρανείας, πισίνα κ.λ.π.