Τα απόλυτα φίλτρα χρησιμοποιούνται σε χειρουργεία, τοποθετημένα στην προσαγωγή των μηχανημάτων και σε συνδυασμό με υπερπίεση στο χώρο του χειρουργείου, το κρατούν αποστειρωμένο.