Ενα πολύ ενδιαφέρον άρθρο για τη διάβρωση σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις θέρμανσης