Πτυχιακή εργασία με θέμα "Εγκατάσταση κλιματισμού με δυνατότητα ανάκτησης θερμότητας για θέρμανση ζεστού νερού χρήσης".Εξαιρετική πηγή πληροφοριών για κλιματισμό, θέρμανση ΖΝΧ και διαχείριση ενέργειας γενικότερα. Περιλαμβάνει πίνακες, διαγράμματα, νομοθεσία, υπόδειγμα μελέτης, και πολλές άλλες πληροφορίες. Πολύ χρήσιμη σελίδα για όποιον θέλει να μάθει για τον κλιματισμό.