Πολύ περιεκτική και κατατοπιστική παρουσίαση του φαινομένου της σπηλαίωσης σε αντλίες.