Μια μελέτη που έγινε με μετρήσεις σε πύργους ψύξης εγκατεστημένους σε τράπεζες Εμμανουήλ Ν. Βελονάκης Αλκιβιάδης Βατόπουλος Τομέας Μικροβιολογίας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας