Ενα πολύ καλό προγραμματάκι υπολογισμών ΚΚΜ σε Excel.Για να δουλέψει απαιτείται η ενεργοποίηση επαναληπτικού υπολογισμού στο EXCEL.(επιλογές του excel -> τύποι-> ενεργοποίηση επαναληπτικού υπολογισμού).