Τεχνικά εγχειρίδια που περιέχουν χρήσιμες πληροφορίες για δίκτυα ατμού.Διαστασιολόγηση, εξαερισμός, απώλειες θερμότητας, συστήματα παραγωγής, αποστράγγιση κ.λ.π.