Πρόγραμμα που υπολογίζει τη διατομή των σωληνώσεων για μεταφορά αέρα και ατμού.