Μήπως έχει αέρα το κύκλωμα σου? Σου έβαλαν κάποιο εξαεριστικό? Επίσης έχει γίνει χημικός καθαρισμός του κυκλώματος?