Φίλε Ionni, έχεις δοκιμάσει να κλείσεις όλα τα σώματα εκτός από αυτά που δεν ζεσταίνονται;

Nobody is Perfect. I am Nobody